вівторок, 27 вересня 2022 р.

11 кл 28.09.2022

Доброго дня!    28.09.2022

Тема: "Визначення напрямків, відстаней на топографічній карті"

Завдання:  1.уважно подивіться майстер-клас по визначенню напрямків та відстаней на топографічній карті, відео можна зупиняти, повертати назад, повторно дивитись, якщо не зрозуміли! 

2. виберіть кілька об'єктів на вашій топографічній карті в підручнику, атласі і визначіть за зразком і напрямки і відстані. Роботи здавати не потрібно, пізніше зберу зошити і перевірю!"

8 кл 28.09.2022

 Доброго дня!    28.09.2022

Тема: "Визначення напрямків, відстаней на топографічній карті"

Завдання:  1.уважно подивіться майстер-клас по визначенню напрямків та відстаней на топографічній карті, відео можна зупиняти, повертати назад, повторно дивитись, якщо не зрозуміли! 

2. виберіть кілька об'єктів на вашій топографічній карті в підручнику, атласі і визначіть за зразком і напрямки і відстані. Роботи здавати не потрібно, пізніше зберу зошити і перевірю!

5 кл "Пізнаємо природу" 28.09.2022

 Доброго дня!      28.09.2022

Тема: "Одиниці вимірювання величин. Перетворення одиниць вимірювання: довжини, маси, часу"

Діти, в нас сьогодні урок математики на уроці "Пізнаємо природу", да, так буває! На минулому уроці ми знайомились із фізичними величинами, а тепер спробуємо з ними попрацювати.

Робота в зошиті

1)    Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

3 ц 25 кг = ? кг                     2 м 09 см = ? см                      

1025 кг = ? т ?   

 2) Порівняй одиниці вимірювання величин.

39 км   ?    3900 м                          180 с     ?      4 хв.
42 ц   ?    4 т 1 ц                             3 доби    ?    48 год.
50 м   ?    4980 см                          6 год.    ?     360 хв. 

 

3)    Запиши у кілограмах.
4500 г;     18 т 20 кг;       6 ц 15 кг; 

4)    4) Запиши:
у секундах:
3 хв. = ? с
4 хв. 12 с = ? с

5)    у хвилинах:
8 год. = ? хв.
240 с = ? хв.
у годинах:
2 доби = ? год.
300 хв. = ? год.

6)    Обчисли.
3/4 доби; 5/12 хвилини; 3/4 року.


Роботу здавати не потрібно, вона залишається у ващому робочому зошиті, пізніше зошити зберу на перевірку. Мирного дня!

 


неділя, 25 вересня 2022 р.

5 кл "Пізнаємо природу" 26.09.2022

 Доброго дня!    26.09.2022

Тема: "Що таке фізичні величини і як їх вимірювати"

Завдання: послухайте відеопояснення, в зошит занотуйте табличку, в підручнику (який вам роздали) попрацюйте з параграфом 3 "Обладнання для вивчення природи"


фізична величина

одиниці вимірювання

вимірювальний прилад

лінійні виміри (довжина, ширина, висота)

м (метр), см, дм, км

лінійка, рулетка

маса

кг (кілограм), гр., т. (тона)

терези, ваги, електронні ваги

температура

С (градус Цельсія)

термометр

проміжки часу

год, хв., сек

годинник

швидкість

км/год

спідометр

об’єм

м кубічний, мл, л

вимірювальні прилади, мірний стакан


8 кл 26.09.2022

 Доброго дня!   26.09.2022

Тема: "Топографічні карти. Читання та практичне використання топографічних карт".

Завдання: уважно подивіться відео пояснення, дайте відповідь на поставленні запитання, виконайте, по-можливості,  практичні завдання.

6 кл 26.09.2022

 Добрий день!  26.09.2022

Тема: "Способи зображення Землі".

Завдання:  1  уважно подивіться відео пояснення

2 Перенесіть таблицю в свій робочий зошит

3 виконайте практичні завдання, що пропонуються у відео (за бажанням)

Способи зображення земної поверхні

Особливості зображення

Переваги

Недоліки

карта

зображення на площині за допомогою умовних позначень, з урахуванням кулястості Землі

компактна,

 зображення різних за розмірами територій

узагальнене зображення, не детальне

глобус

модель Землі

найточніше передає зовнішній вигляд нашої планети

не відображає невеликі об’єкти і є громіздким

аерофотознімок

зображення (фото із супутника) згори

охоплює значні за розміром території

не дає інформації про назви географічних об’єктів

план

зображення на площині, вигляд згори, за допомогою умовних позначень

має велику точність і містить характеристику географічних об’єктів

зображення невеликої ділянки місцевості

середа, 21 вересня 2022 р.

11 кл 22.09.2022

 Доброго дня!    22.09.20222

Тема: "Географічні і прямокутні координати."

Завдання: виконати самостійно ще 3 точки (прямокутні і географічні координати)

!

10 кл 22.09.2022

 Доброго дня!   22.09.2022

Тема: "Природні умови і ресурси Європи"

Завдання: переглянути і зробити конспект

9 кл 22.09.2022

 Доброго дня!   22.09.2022

Тема: "Світове господарство. Світовий ринок".

Завдання: уважно подивіться і послухайте пояснення, в зошит занотуйте визначення та схеми, які пропонуються у відео.

7 кл 22.09.2022

 Доброго дня!     22.09.2022

Тема: "Тектонічні структури: платформи та області складчатості".

Завдання: уважно подивіться і послухайте  пояснення нового матеріалу

6 кл 22.09.2022

 Доброго дня!   22.09.2022

Тема: "Способи орієнтування на місцевості".

Завдання: 1. замалюйте  схему "сторони горизонту"

2. уважно розгляньте схеми за якими можна орієнтуватись, прочитайте текст підручника.

3 завдання з азимутом послухайте, але нічого не записуйте! 

понеділок, 19 вересня 2022 р.

10 кл 20.09.2022

 Доброго дня!   20.09.2022

Тема: "Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси в Європі."

Завдання: 1 уважно послухайте характеристику "типи країн Європи за рівнем економічного розвитку", запишіть схему і допишіть додаткові характеристики, які звучать у відео: ВВП/душу населення, ІРЛ та інші.

2. запишіть приклади міжнародних організацій, про які йде мова у відео.

9 кл 20.09.2022

 Доброго дня!   20.09.2022

Тема "Секторна модель економіки країни. Форми суспільної організації виробництва".

Завдання; 1 запишіть, користуючись відео, характеристику секторів економіки (господарства)

2. запишіть визначення "форми суспільної організації виробництва", запишіть їх види!

7 кл 20.09.2022

 Доброго дня!    20.09.2022

тема "    Походження материків та океанічних западин. Геологічні ери та епохи горотворення."

Завдання: 1. з карти "межі літосферних плит", що у відео,  випишіть назви найбільших літосферних плит.

2 уважно послухайта аналіз геохронологічної таблиці (відео)

вівторок, 13 вересня 2022 р.

11 кл 14.09.2022

 Доброго дня!   14.09.2022

Тема: "Топографічна карта."

ЗАВДАННЯ: уважно подивіться відео, запишіть запитання, які для вас є незрозумілими при  роботі з топографічною картою.

8 клас 14.09.2022

 Доброго дня!   14.09.2022

Тема: "Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження".


ЗАВДАННЯ: уважно переглянути відео,  створити КОРОТКИЙ запис у вигляді таблиці.
(колонками таблиці можуть бути: Дослідник, Період/роки діяльності, Дослідження)

5 кл довкілля 14.09.2022

 Доброго дня!    14.09.2022

Тема: "Глобус, географічна карта, умовні позначення". (тема на повторення)


Завдання: НА УВАЖНІСТЬ:
1. Хто стане надійним екскурсоводом? (відповідь)
2. яка довжина географічного меридіана? (відповідь)
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ
Назвіть елементи глобуса чи карти, які показані у відео
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДІВЧАТОК
Назвіть карти різні за темами

неділя, 11 вересня 2022 р.

5 кл етика 12.09.2022

 Доброго дня!    12.09.2022

Тема: "Мораль. Етика. Моральні цінності суспільства -- життєві орієнтири людини. Золоте правило моралі".

Завдання: 1. запишіть моральні цінності, які ви побачили у переглянутому відео

                  2. Золоте правило моралі (записати в зошит)

8 кл 12.09.2022

 Доброго дня!    12.09.2022

Тема уроку: "Об'єкти вивчення та методи досліджень фізичної та суспільної географії".

Завдання: 1. занотуйте схему "об'єкти вивчення  географії України"

                  2.                   схему "методи досліджень фіз і суспільної географії".

                   3.                  схему "джерела географічної інформації"

6 клас 12.09.2022

 Доброго дня!     12.09.2022

Тема  уроку: "Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея".


завдання : 1. подивитись уважно відео, записати тему в зошит
                   2. з підручника ( в кінці параграфа) виписати вмсновки.

середа, 7 вересня 2022 р.

11 клас 08.09.2022

 Доброго дня!   08.09.2022

Тема: "Географія як система наук. Геосистема та її рівні."

Завдання: 1. з переліку географічних наук (у відео), випишіть у три стовпчики (науки фіз географії, економічної географії і наскрізні науки)

2. поняття "геосистема" та її рівні (з прикладами)

10 клас 08.09 2022

 Доброго дня!   08.09.2022

Тема:    Що вивчає курс "Географія : регіони та країни" (запишіть число і тему уроку)

завдання: 1. запишіть в зошит визначення понять, запропоновані у відео

                   2. попрацюйте  з географічною картою, виділивши регіони світу

9 клас 08.09.2022

 Доброго дня!   08.09.2022

Тема: "Вступ. Економічна і соціальна географія в системі наук. Вчені економ - географи"

Завдання : 1. Занотуйте схеми, що пропонують у відео

                  2 складіть таблицю по інформації про вчених.

7 клас

 Доброго дня!   08.09.2022

Тема уроку: "Матарики та океани, як об'єкт вивчення регіональної географії. Материки і частини світу." (запишіть у зошит число і тему)

Завдання: 1. запишіть в один стовпчик материки, в інший - частини світу

                   2. Знайдіть їх на географічній карті.

6 клас 08.09.2022

 Доброго дня!     

Тема уроку: "Джерела географічних знань. Методи географічниї досліджень" (запишіть в зошит)

Завдання: 1. Перегляньте відео, запишіть джерела географічних знань


Завдання: 1. Запишіть з якими  методами  досліджень ви познайомились

понеділок, 5 вересня 2022 р.

11 клас 06.09.2022

 Доброго дня, діти! 

Вітаю НАЙСТАРШИХ, НАЙМУДРІШИХ, НАЙВІДПОВІДАЛЬНІШИХ учнів нашої школи з початком навчального року, який для вас є уже ФІНІШНИМ!  Успіхів вам, досягнення мети (УСПІШНО ЗАВЕРШИТИ НАВЧАЛЬНИЙ РІК), і з чистою совістю, мудрою головою  і  гарячим серцем переступити пороги  тих навчальних закладів, про які уже давно мрієте!!! 

А тепер трішки про наш курс географії в цьому навчальному році.

Назва курсу "Географія", курс, який повторює вивчене напротязі всіх шкільних курсів (6-10 кл)!!!

Для уроку нам потрібно: 

1.  Підручник (ви отримали в бібліотеці)

2.  Робочий зошит (КЛІТИНКУ) 24 аркуші  (можна підписати, як завжди)

         Зошит

     для робіт з географії                                                                                                                                   учня(учениці) 11 класу                                                                                                                                 ЗЗСО І-ІІІ ст №5 м Гайсин                                                                                                                           Прізвище ім'я 

3.  Зошит для практичних робіт (з друкованою основою), коштує 50 грн, зошити я замовила

4.  Атлас!!! потрібно придбати, або є атлас ваших старших братів-сестер також можна!

Чекаю наступного уроку в онлайн-режимі. Гарного і мирного всім дня!

7 клас 06.09.2022

 

Доброго дня!   06.09.2022

Перший урок пояснення давати не буду, а визначимось з організаційними питаннями:

 Назва курсу географії в цьому навчальному році "Географія материків та океанів", найцікавіший курс в програмі школи!!!        

для уроку нам потрібно: 

1.  Підручник (ви отримали в бібліотеці)

2.  Робочий зошит (КЛІТИНКУ)   24 аркуші    (можна підписати, як завжди)

         Зошит

     для робіт з географії                                                                                                                                   учня(учениці) 7 класу                                                                                                                                 ЗЗСО І-ІІІ ст №5 м Гайсин                                                                                                                           Прізвище ім'я 

3.  Зошит для практичних робіт (з друкованою основою), коштує 50 грн, зошити я замовила

4.  Атлас!!! потрібно придбати, або є атлас ваших старших братів-сестер також можна!

Чекаю наступного уроку в онлайн-режимі. Гарного і мирного всім дня!

9 клас 06.09.2022

 Доброго дня!   06.09.2022

Перший урок пояснення давати не буду, а визначимось з організаційними питаннями:

 Назва курсу географії в цьому навчальному році "Україна і світове господарство", для уроку нам потрібно: 

1 підручник (ви отримали в бібліотеці)

2 робочий зошит (КЛІТИНКУ) 18-24 аркуші (можна підписати, як завжди)

                  Зошит

     для робіт з географії                                                                                                                                   учня(учениці) 9 класу                                                                                                                                 ЗЗСО І-ІІІ ст №5 м Гайсин                                                                                                                           Прізвище ім'я 

3 зошит для практичних робіт (з друкованою основою), коштує 50 грн,(збирає мама Сторожук Н) зошити я замовила

4 атлас!!! потрібно придбати, або є атлас ваших старших братів-сестер також можна!

Чекаю наступного уроку в онлайн-режимі. Гарного і мирного всім дня!

вівторок, 31 травня 2022 р.

10 кл і 11 кл 01.06.2022

 Доброго дня!       01.06.2022

Дорослі наші діти! Вітаю вас із днем захисту дітей! Нехай неодмінно здійсняться всі ваші мрії під МИРНИМ СОНЯЧНИМ небом, нехай ЩАСТЯ, ЗЛАГОДА знову повернуться у домівки всіх українських дітей!

Відпочивайте сьогодні!!! гарного  і МИРНОГО всім дня!!!

5 кл і 8 кл 01.06.2022

 Доброго дня!    01.06.2022

Діти, вітаю вас із днем захисту дітей!!! ЗДОРОВ'Я вам, ЩАСЛИВОГО дитинства, МИРНОГО неба і здійснення мрій уже на літніх канікулах !!!

СЬОГОДНІ ВІДПОЧИВАЙТЕ! МИРНОГО ВСІМ ДНЯ!

понеділок, 30 травня 2022 р.

10 кл 31.05.2022


Доброго дня!   31.05.2022

Тема: "Способи упередження екологічних проблем."

Завдання: попрацюйте над питаннями: 1. Відходи -- у доходи                                                                                                                                      2. Чисті джерела енергії                                                                                                                                   3. Економія ресурсів (води, електроенергії)                                       Занотуйте цікаве для вас

11 кл 31.05.2022

 Доброго дня!    31.05.2022

Тема: "Способи упередження екологічних проблем."

Завдання: попрацюйте над питаннями: 1. Відходи -- у доходи                                                                                                                                      2. Чисті джерела енергії                                                                                                                                   3. Економія ресурсів (води, електроенергії)                                       Занотуйте цікаве для вас

7 кл 31.05.2022

 Доброго дня!    31.05.2022

Тема: "Способи упередження екологічних проблем."

Завдання: попрацюйте над питаннями: 1. Відходи -- у доходи                                                                                                                                      2. Чисті джерела енергії                                                                                                                                   3. Економія ресурсів (води, електроенергії)                                       Занотуйте цікаве для вас

неділя, 29 травня 2022 р.

9 кл 30.05.2022

 Доброго дня!    30.05.2022

тема:  "Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються"

Завдання: попрацюйте з даної теми з різними, доступними для вас джерелами.

6 кл 30.05.2022

 Доброго дня!    30.05.2022

Тема: "Утилізація побутових відходів" (міні-проект)

Завдання: подайте раціональні ідеї!

5 кл природознавство 30.05.2022

 Доброго дня!   30.05.2022

Урок для тих, хто не виконав минулий раз!!!

Тема: "Смітити не можна переробляти." (захист проектів)

Діти, зробіть фото ваших робіт і скиньте мені на вайбер, вкажіть прізвище! Роботи чекаю                                                                                                                                     до 14 год!!!

четвер, 26 травня 2022 р.

8 кл 27.05.2022

 Доброго дня!   27.05.2022

Тема: "Населення Вінниччини, Гайсинського району."

ЗАВДАННЯ: З ПРОСТОРІВ ІНТЕРНЕТУ ЗНАЙТИ І ЗАНОТУВАТИ В ЗОШИТ: 

1. Кількість, густоту та структури населення (авікова, статева), показники природного  приросту, механічного руху, національний склад по Вінницькій обл і Гайсинському району (показники за роки до 2020 року до адміністративної реформи, бо склад району на сьоголнішній день змінений)

вівторок, 24 травня 2022 р.

11 кл 25.05.2022

 Доброго дня!   25.05.2022

Тема: "Плани сталого розвитку в країнах світу і стратегія збалансованого розвитку України."

Завдання: на уроці вчора, ми з вами обговорювали цю тему, сьогодні ще раз її прослухайте, уважно проаналізуйте запропоновані вам схеми, таблиці, статистичні дані.

В зошит занотуйте основні завдання України в стратегії сталого розвитку України до 2030 року.

10 кл 25.05.2022

 Доброго дня!   25.05.2022

Тема:  "Україна в системі глобальних економічних відносин."

Завдання: запишіть в зошит 1. а) експорт України б) імпорт України 

2. Подивіться уважно аналіз карт, які будуть аналізувати в ході пояснення і оцініть, що Україна вже втратила в результаті війни!

8 кл 25.05.2022

Доброго дня!   25.05.2022

Тема: "Вінницька область. Географічне положення, історія формування."

Завдання: перегляньте презентацію, в зошит запишіть головне.

5 кл природа

 Доброго дня!  25.05.2022

Тема: "Смітити не можна переробляти." (захист проектів)

Діти, зробіть фото ваших робіт і скиньте мені на вайбер, вкажіть прізвище! Роботи чекаю                                                                                                                                     до 14 год!!!

неділя, 22 травня 2022 р.

9 кл 23.05.2022

 Доброго дня!  23.05.2022

Тема: "Демографічна і продовольча проблеми."

Завдання: запишіть в зошит а) прояви демографічної проблеми та в ході поясненнязанотуйте статистичні дані, які вас зацікавили!  б) чинники, що впливають на продовольчу проблему;                  в) причини виникнення продовольчої проблеми;    г) 5 кроків до нульового голоду.

Діти, ваші РОБОЧІ зошити принесіть до школи до 27.05 (до п'ятниці), треба перевірити ващі записи, які ви робили, опрацьовуючи завдання уроків, розміщених на сайті.

6 кл 23.05.2022

 Доброго дня!    23.05.2022

Тема: "Вплив людини на природу"

Завдання: запишіть в зошит а) поняття :"господарська діяльність",  б) зміни в атмосфері (парниковий ефект.....), в літосфері (.....), в гідросфері(...), в біосфері (позитивне і негативне), в географічній оболонці.

Діти, ваші РОБОЧІ зошити принесіть в школу до 27.05. (до п'ятниці). Треба перевірити всі ваші письмові завдання, які ви виконували, опрацьовуючи завдання розміщені на сайті школи.

5 кл прир-во 23.05.2022

 Доброго дня!    23.05.2022

Тема: "Червона книга Вінницької області"

Завдання: в робочому зошиті намалювати або фото з інтернету рослину і тварину (метелик, комаха, плазун, ссавець) Вінницької області, що занесені до Червоної книги.

2. Записати : причини зменшення видового складу, заходи щодо відтворення. 

Робочі зошити принести в школу до 27.05 (до п'ятниці, на перевірку ваших письмових робіт, які ви виконували  в ході уроків, що були розміщені на сайті. )

четвер, 19 травня 2022 р.

8 кл 20.05.2022

 Доброго ранку!  20.05.2022

Розв'яжіть задачу:

1 . Природне скорочення сільського населення в Україні становить 9,7 проміле. Визначіть, на скільки жителів зменшиться чисельність сільського населення за рік за рахунок природного приросту, якщо на той час в селах проживало 15,3 млн чол.

2. На початку 2006 р на території України  проживало 46,6 млн осіб, природний приріст становив   -8 проміле, а механічний  +2 проміле. Обчисліть чисельність населення наприкінці року.


понеділок, 16 травня 2022 р.

11 кл 17.05.2022

 Доброго дня!    17.05.2022

Тема: "Третинний сектор економіки України."

Завдання: прослухайте, запишіть основне та схеми! 

10 кл 17.05.2022

 Доброго дня!  17.05.2022

Тема: "Україна в геополітичному вимірі"

Завдання: запишіть 1. а) суб'єкти геополітики;    б) складові сили держави; в)геополітичну структуру світу;   г) розберіться з поняттям : "ворота" або "буферна зона" (почуєте причини початку війни в Україні)

2. Запишіть основні вектори сучасної  геополітики України.

7 кл 17.05.2022

 Доброго дня!   17.05.2022

Тема: "Північний  Льодовитий океан. Географічне положення, рельєф дна."

Завдання: уважно попрацюйте з відео уроком, зробіть тезисні записи а)геогафічне положення                                                                            б)рельєф дна                       в) клімат                                                            Практична робота №12 (закінчення) Зошити для практичних робіт здати до 18.05., занесіть в школу!!!!

четвер, 12 травня 2022 р.

8 кл 13.05.2022

 Доброго дня!   13.05.2022

Тема: "Трудові ресурси. Економічно активне населення."

Завдання:           уважно послухайте пояснення відеоуроку,                                                                                              запишіть основні поняття теми, розбиріться з ними.

вівторок, 10 травня 2022 р.

5 кл природознавство 11.05.2022

 Доброго дня!   11.05.2022

Тема: "Смітити не можна переробляти" (навчальний проект)

Сьогодні завершальний урок по підготовці даного проекту (друге життя старим речам). Роботи презентуємо  16.05.2022 на уроці природознавства (онлайн урок). презентують всі!!!

11 кл 11.05.2022

 Доброго дня!    11.05.2022

Тема: "Вторинний сектор економіки України"

Завдання: опрацюйте параграф підручника, опрацюйте зроблений на минулому уроці домащній конспект.

10 кл 11.05.2022

 Доброго дня!  11.05.2022

Тема: "ПАР (Південноафриканська Республіка)"

ЗАВДАННЯ: опрацювати відео, зробити конспект

8 кл 11.05.2022

 Доброго дня!   11.05.2022

                  Тема:      "Релігія як явище культури. Світові релігії.                                                                                          Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні."

Завдання: опрацювати відео, занотувати схему "Релігії. світові та національні"

понеділок, 9 травня 2022 р.

11 кл 10.05.2022

 Доброго дня!   10.05.2022

Тема: "Вторинний сектор економіки України."

Продовжуємо працювати з текстом підручника, в зошит занотуйте галузі спеціалізації України на світовому ринку.

неділя, 8 травня 2022 р.

9 кл 09.05.2022

 Доброго дня!   09.05.2022

Тема: "Проблема війни та миру. Проблема тероризму."

Завдання: опрацювати відео, зробити нотатки.

6 кл 09.05.2022

 Доброго дня!   09.05.2022

Тема: "Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав ув різних частинах світу та їх столиць."      (практична робота №8)

Завдання практичної роботи у ваших зошитах для практичних.  ( країни-сусіди України НЕ наносимо, це тема наступного уроку)

5 кл 069.05.2022

 Доброго дня!    09.05.2022

Тема: "Зміни в природі, що виникають внаслідок природних чинників і діяльності людини."

Завдання:   перегляньте відеопояснення і запишіть в зогити основні схеми з відео, які стосуються розкриття теми. Бажаю успіху!

четвер, 5 травня 2022 р.

8 кл 06.05.2022

 Доброго дня!   06.05.2022

Тема: "Національний склад населення України."

Завдання: уважно прослухайте пояснення та за зразком заповніть таблицю

назва етнографічної групи

райони поширення

види господарської діяльності

відомі люди  --представники етнографічної групи

бойки

Карпати

розводили волів, овець, займались землеробством, працюють на лісорозробках, збирають гриби та ягоди

Юрій Дрогобич (професор), гетьман  Сагайдачний,Іван Франко, Степан Бандера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середа, 4 травня 2022 р.

7 кл 05.05.2022

 Доброго дня!    05.05.2022

Тема: "Клімат і води Атлантичного океану. Органічний світ і ресурси ркеану."

Діти, попрацюйте з відповідним параграфом підручника. з картами атласу.

6 кл 05.05.2022

 Доброго дня!    05.05.2022

Тема:  "Найбільші держави світу."

Завдання: уважно подивіться відеопояснення, запропоновані схеми з відео перенесіть в свої робочі зошити. 

Практичну роботу не виконувати ! Попрацюємо на наступний урок з практичною роботою.

вівторок, 3 травня 2022 р.

11 кл 04.05.2022

 Доброго дня!    04.05.2022

Тема:  "Первинний сектор економіки України"

Попрацюйте з параграфом підручника (29), зробіть довільний конспект, але не багатотекстовий!!!

10 кл 04.05.2022

 Доброго дня!    04.05.202

Практична робота №7   "Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних, алюмінієвих руд, центрів їх переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування."   

                  Зошити для практичних здати  до 09.05. (принести в школу, залишити в мене на столі)

5 кл природознавство 04.05.2022

 Доброго дня!    04.05.2022

Діти, сьогоднішній урок присвятіть виконанню навчального проекту. Тема проекту в минулому уроці (поверніться, щоб нагадати)

8 кл 04.05.2022

 Доброго дня!   04.05.2022

Тема: "Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї.   Однонаціональні та багатонаціональні країни світу."

Завдання: уважно попрацюйте із термінами уроку, запишіть їх в зошит,


понеділок, 2 травня 2022 р.

11 кл 03.05.2022

 Доброго дня!    03.05.2022

Тема: "Аналіз секторальної структури економіки України." (практична робота № 10)

Практичні зошити здати до кінця тижня (до п'ятниці).

10 кл 03.05.2022

 Доброго дня!    03.05.2022

Тема: "Особливості економіки країн Африки." 

Завдання: дана презентація допоможе вам швидко познайомитись з економікою Африки та зробити необхідний конспект.

7 кл 03.05.2022

 Доброго дня!   03.05.2022

Тема: "Атлантичнтй океан. Географічне положення. Рельєф дна."

Завдання: 1.уважно прослухайте характеристику географічного положення океану, паралельно попрацюйте з картою.

2. Запишіть в зошит об'єкти, які у відео прозвучать з префіксом най,,, (найбільше море, найпрозоріше, наймілкіше...)

3. практична робота № 12 (продовження) нанести на контурну карту об'єкти берегової лінії океану.