четвер, 29 квітня 2021 р.

10 клас

 Доброго дня, діти!  30 квітня 2020-2021 н р

Запишіть число (30 квітня) і тему уроку: "Особливості економіки країн Африки"

ЗАВДАННЯ: 1 Уважно подивитись відеопояснення, в зошити занотувати: а) загальні риси економіки країн Африки; б) розділ "первинний сектор економіки" зробіть конспект у вигляді таблиці (складіть самостійно); в) згадайте різницю між товарним і споживчим сільським господарством; г) уважно попрацюйте з розділом "добувна промисловість" Африки ( у вас по цій темі практична робота)


Д/З Опрацювати відповідний параграф підручника

8 клас

 Доброго дня, діти!     30 квітня 2020-2021 н р

Запишіть число (30 квітня) і тему уроку: "Міські і сільські населені пункти"

ЗАВДАННЯ: 1. Уважно подивіться відеопояснення, в зошит занотуйте: а) поняття, які озвучуються у відео; б)критерії виділення міст, функції міст; в) види сільських поселень в Україні та світі. 

Д/З Опрацювати параграф 52

середа, 28 квітня 2021 р.

9 клас

 Доброго дня, діти!  29 квітня  2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Ринок фінансових послуг"

ЗАВДАННЯ: Уважно послухайте і проаналізуйте матеріал, в зошиті занотуйте: а) поняття "фінансові послуги"; б) види операцій комерційного банку; в) найбільші за активами банки України; г)найбільші фондові біржі світу; д)топ-10 найбільших фінансових центрів (міста) світу; е)поняття "офшор", "офшорна зона".


Д/З Опрацювати параграф 45, конспекти не здаємо, але обов'язково виконуємо

8 клас

 Доброго дня, діти!   29 квітня 2020-2021 н р

Запишіть число (29 квітня) і тему уроку: "Розселення населення. Густота населення".

ЗАВДАННЯ: Уважно послухати пояснення матеріалу, в зошити занотувати: а) поняття "розселення населення", б)чинники густоти населення; в)ареали найбільшої густоти населення світу; г) найменшої густоти населення світу; д) адміністративні області України з найбільшою густотою населення; е) з найменшою густотою населення


Д/З Опрацювати параграф 51, роботи не здавати, але обов'язково виконати.

вівторок, 27 квітня 2021 р.

7 клас ЗЗСО №4 /ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!      28 / 29квітня 2020-2021 н р

Запишіть число (28 / 29 квітня) і тему уроку: "Населення Австралії"

ЗАВДАННЯ: 1. Подивіться уважно відеопояснення, в зошити занотуйте: а) схемку "раси і народи"; б)  нагадую формулу визначення густоти населення Г= Н/S (чол/км2) (H -кількість населення, S - площа материка) . Запишіть в зошити.


Д/З Опрацювати параграф 28, роботи не здаємо, але обов'язково виконуємо!

6 клас ЗЗСО №4 / ззсо №5

 Доброго дня, діти!         28 / 30 квітня 2020-2021 н р

Запишіть число (28 / 30 квітня) і тему уроку: "Географічна оболонка - найбільший природний комплекс Землі."

ЗАВДАННЯ: 1 Переглянувши відео, у зошити занотуйте: а) поняття "географічна оболонка"; б) зверніть увагу на межі поширення географічної оболонки; в) занотуйте і уважно послухайте та намагайтесь зрозуміти основні географічні 

                                     ЗАКОНОМІРНОСТІ географічної оболонки.

                                 ?                       ?                    ?

                  (до кожного виду запишіть приклади, які наводять у відео)

   

Д/З Опрацювати параграф 57, роботи не здавати, по завершеню теми знову зберу зошити

понеділок, 26 квітня 2021 р.

5 клас природознавство

 Доброго дня, діти!     27/30 квітня 2020-2021 н р (працюємо два уроки)

Сьогодні ми працюємо в зошиті для практичних робіт і з різними джерелами інформації, але найкращим помічником вам, напевне, буде інтернет.

Нам потрібно буде виконати два практичних заняття  (стр 32-36) 

"Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій." Можна завантажити на свій телефон додаток Seek App чи  PlantSnap для визначення рослин, або просто користуючись Google/

"Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості"

Виконайте стільки, скільки зможете.

неділя, 25 квітня 2021 р.

7 клас ЗЗСО №4 /ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!     26 / 27 квітня   2020-2021 н р 

Запишіть число (26 квітня) і тему уроку: "Унікальність рослинності і тваринного світу Австралії. Природні зони." 

ЗАВДАННЯ: 1. Познайоитесь із відеоматеріалами про Австралію, складіть таблицю.

назва природної зони

кліматичний пояс

грунти

 рослинний світ

тваринний світ

саванна і рідколісся

 

 

 

 

напівпустелі і пустелі

 

 

 

 

вічнозелені твердолисті ліси і чагарники

 

 

 

 

вологі тропічні ліси

 

 

 

 

мішані ліси

 

 

 

 

Д/З Опрацювати параграф 27 вашого підручника, роботи здавати не потрібно

6 клас ЗЗСО №4 /ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!      26/28 квітня 2020-2021 н р

Запишіть число (26/28 квітня) і тему уроку: "Природні комплекси".

ЗАВДАННЯ: 1Уважно попрацюйте з відеоуроком, використовуючи карти атласу, в зошитах занотуйте: а) поняття "природний комплекс"  

                          б) схему    "природні комплекси Землі"

              зональні                   азональні                    антропогенні

                ?                                  ?                                      ?


Д/З Опрацювати параграф 56, роботи в зошиті здавати не потрібно.

четвер, 22 квітня 2021 р.

10 клас

 Доброго дня, діти!         23 квітня 2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Загальна характеристика Африки"

ЗАВДАННЯ: 1. Уважно подивіться відеопояснення, в зошити занотуйте основні тези із презентації вчителя.

2. Попрацюйте з картою (політичною) материка, познайомтесь із візитівкою материка (підручник), табличними даними в підручнику (форми державного правління,типи країн за рівнем економічного розвитку).


Д/З Опрацювати параграф 28,29, роботи здавати не потрібно, але виконати обов'язково!

5 клас природознавство

Доброго дня, діти!    23 квітня  2020-2021 н р

Запишіть число (23 квітня) і тему уроку: "Угруповання  організмів. Екосистеми".

ЗАВДАННЯ: 1. УВАЖНО переглянути відеопояснення і в зошитах робочих занотуйте: а)поняття "екосистема", б) схему  "компоненти екосистеми", (в дужках під кожним компонентом напишіть групу організмів, що належать до певного компоненту: утворювачі (рослини);         в) схему 

                                 екосистеми 

                    природні                штучні

                         ?                             ? (приклади)

                                    Значення 

                         ?                               ?


Д/З Опрацювати відповідний параграф підручника, роботи не здаємо, але виконуємо обов'язково. 

6 клас ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!      23 квітня 2020-2021 н р

Запишіть число (23 квітня) і тему уроку: "Грунтовий покрив.Типи грунтів.Карта грунтів".

Сьогодні ми попрацюємо з підручником і будемо продовжувати вчитись формувати таблиці, вибираючи для цього необхідний матеріал. Працюємо з параграфом 55 вашого підручника "Грунти" і спробуємо описати кілька зональних типів грунтів.

ЗАВДАННЯ: Опишіть типи грунтів, заповніть таблицю, використовуючи текст підручника.

тип грунту

географічний пояс (широти)

особливості клімату

родючість

що вирощують

червоно-жовті

екваторіальні

 

 

 

сіроземи

 

жаркий і сухий

 

пасовища

чорноземи

 

 

дуже родючі

 

підзолисті

помірні

 

 

 

бурі лісові

 

помірно теплий і вологий

 

 

тундрово-глеєві

 

 

 

не використовують

  д/з

 

 

 

 

 Д/З Опрацювати параграф 55, завд 5 стр 220 вашого підручника (письм. в таблиці) УВАГА!!!  Зошити (робочі і практичні) понеділок, принесіть до школи, залишіть у вашому класі (зошити дозбирувати не буду, виставляю оцінки всім)

середа, 21 квітня 2021 р.

8 клас

 Доброго дня, діти!       22 квітня  2020-2021 н р 

Запишіть число (22 квітня) і тему уроку: "Регіональні відмінності демографічних процесів в Україні та світі. Демографічна політика."

ЗАВДАННЯ: Уважно подивіться відеопояснення матеріалу, на основі якого вам потрібно виконати практичну роботу №11 "Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу".

Д/З Завершити виконання практичної роботи, зошити не здаєте, на наступному тижні буду збирати.

вівторок, 20 квітня 2021 р.

6 клас ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!          21 квітня 2020-2021 н р

Запишіть число (21 квітня) і тему уроку: "Грунти. Чинники грунтоутворення, склад грунту".

ЗАВДАННЯ: 1. Подивіться уважно пояснення нового матеріалув зошити занотуйте а) визначення понять "грунт", "родючість";  б) зобразіть схему "чинники грунтоутворення" (дані у відео),  в) накресліть грунтовий профіль, підпишіть назви горизонтів.

Д/З Опрацюйте завдання уроку, з параграфом попрацюємо на наступний урок. Роботи здавати не потрібно (буду збирати пізніше зошити)

7 клас ЗЗСО №4 / ЗЗСО №5

Доброго дня, діти!         21/22 квітня  2020-2021 н р
Запишіть число (21/22 квітня) і тему уроку: "Клімат Австралії. Води суходолу."
ЗАВДАННЯ: Перегляньте по черзі кожне відео (вони дуже коротенькі), і обов'язково виконайте наступні завдання в робочих зошитах:
Загальні особливості клімату Австралії
 ЗАВДАННЯ: Продовжіть речення.

Причиною сухості Австралії є ...
Переважає над материком ... циркуляція
Перехоплюють  вологу   ....
Найбільше опадів випадає на ...
Кожні 10-15 років в Австралії ...

Кліматичні пояси і типи клімату

 

ЗАВДАННЯ: Заповніть таблицю, уважно опрацювавши відео "Кліматичні пояси і типи клімату"  та карту в атласі "кліматична карта Австралії" (опади показані кольорами і біля карти є позначення кольорів в кількості опадів)       

Кліматичний пояс

тип клімату

t  зими

t літа

Кількість опадів, мм

режим випадання

субекваторіальний

      ----

+25

+25

1500

влітку

тропічний

 

+16

+30

 

 

 

континентальний

 

 

200

сухо протягом року

 

вологий

 

 

2000

рівномірно протягом року

субтропічний

 

 

 

 

 

 

середземноморський

тепла і волога

жарке і сухе

        ?

взимку

 

континентальний

      ?

     ?

          ?

 

 

вологий

      ?

     ?

         ?

рівномірно протягом року

помірний

 

тепла зима

нежарке літо

        ?

протягом року


Води суходолу. 

ЗАВДАННЯ: Практична робота №7 (продовження) "Позначення на контурній карті вод суходолу Австралії".

Д/З Опрацювати відповідний параграф підручника, роботи не здаєте, на наступному тижні збиратиму зошити.