вівторок, 23 травня 2023 р.

5 кл 24.05.2023

 Доброго дня!

Тема: "Природні скарби України. Чому біорізноманіття важливе."

Завдання: перегляньте уважно відео урок, в робочих зошитах запишіть а)тему уроку,                             б) визначення "біорізноманіття", "Червона книга"                                                                                      в) зверніть увагу на табличку "цінність біорізноманіття для людини",                                                       г)виконайте практичні завдання, які пропонують у відео (кількість завдань і які саме оберіть самі),                                                                                                                                                                                     д) назви рослин і тварин, що занесені до Червоної книги

8 кл 24.05.2023

 Доброго дня! 

Тема: "Природні умови і ресурси Вінницької області"

Завдання: опрацюйте, зробіть записи! (презентація керована: зупиняйте, читайте, працюйте з картами і записуйте)

неділя, 21 травня 2023 р.

5 кл 22.05.2023

 Доброго дня! 

Тема: "Чи важливі режим дня та сон для здоров'я людини. Що таке емоційний інтелект."

Завдання: 1.Опрацьовуючи відео урок, зверніть увагу на поняття "хронофаги", і на завдання, які пропонують у відео пов'язане з вашими хронофагами, запишіть відповіді в зошит;                                              2. запишіть в зошит поняття "емоційний інтелект";                                                                                3. Продовжіть список порад "як можна подолати стрес" запишіть поради в робочий зошит.

8 кл 22.05.2023

 Доброго дня!

Тема: "Природа і населення свого адміністративного регіону.                                                                             Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування ірозвитку Вінницької області."

Завдання: 1. у відео, яким можна і треба керувати, коротка інформація з теми. Прочитайте, зробіть записи, які стосуються теми уроку!!!                                                                                                                          2.Попрацюйте з інтернет-джерелами і в зошит запишіть результати (кількість районів та їх назви) адміністративної реформи у Вінницькій обл, яка відбулась у грудні 2020 року.

середа, 17 травня 2023 р.

6 кл 18.05.2023

 Доброго дня! 

Тема: "Вплив людини на природу. Забруднення довкілля та його охорона."

Завдання: попрацюйте з різними джерелами інформації, оберіть один напрям (природний компонент: грунти, рослини, тварини, води, повітря) та покажіть вплив людини (позитивний і негативний), до яких змін в природі призводе, що робиться, щоб покращити ситуацію

11 кл 18.05.2023

 Доброго дня!

Тема: "Третинний сектор економіки України" (тема за 17.05) (параграф 32) конспект

           "Місце України на світовому ринку інвестицій. Сучасні форми просторової організації виробництв (18.05)"(параграф 32) конспект

залік по адміністративній карті України      

10 кл 18.05.2023

 Доброго дня! 

Тема: " Україна в системі глобальних економічних зв'язків" (параграф 34)

Завдання: запишіть      а)товарну структуру експорту України                                                                       б) географія експорту з України (уточніть сучасні зміни щодо країн-імпортерів)                                              в)імпорт в Україну                                                                                                                                           г)зверніть увагу на аграрний експорт з України                                                                                     д) зверніть увагу, скільки виробництв вторинного сектору 

вівторок, 9 травня 2023 р.

5 кл пізнаємо природу 10.05.2023

 Доброго дня! 

Тема: "Здоровий спосіб життя, принципи і складові"

Завдання: в робочий зошит запишіть: а) складники здорового способу життя;                                                            б) поняття "гіподинамія";                                                                                                                 в) запишіть висловлювання академіка Амосова стосовно здоров'я (звучить у відео: будьте уважні!!!)

8 кл 10.05.2023

 Доброго дня!

Тема: "Соціальна і професійна структура населення" 

Завдання: 1 опрацювати відео урок: а) розберіться з понятттями : "клас" та "професійні групи";                       б) уважно пропрацюйте схему і запишіть в зошит "економічно активне населення";                    в) послухайте уважно аналіз кругової діаграми "структура зайнятості населення" та "порівняння структури зайнятості двох країн" (цю схему занотуйте в зошит)

неділя, 7 травня 2023 р.

8 кл 08.05.2023

 Доброго дня!

Тема: "Трудові ресурси і зайнятість населення"

Завдання: переглянувши уважно відео урок, в робочий зошит запишіть:                                                                       а) що таке МОП;                                                                                                                                             б)продовжіть схему ( прикладами)  "поділ працездатного населення";                                                    в) поняття "економічно активне населення ", "зайнятість", "безробіття"                                       г) зверніть увагу і занотуйте в зошит відсоткове співвідношення зайнятих у різних сферах діяльності в країнах Євросоюзу, в найбідніщих країнах світу, в Україні.

5 кл 08.05.2023

 Доброго дня! 

Тема: "Пізнаємо організм людини".

Самостійна робота, посилання кину у вашу групу з 9 год ранку. 

середа, 3 травня 2023 р.

6 кл 04.05.2023

 Доброго дня!

Тема: "Планета людей. Кількість і розміщення населення." (параграф 59)

Завдання: опрацюйте відео/текст підручника:                                                                                     1)зверніть увагу на картосхеми!!!                                                                                                                    2) запишіть формулу визначення густоти населення, вивчіть правило                                                      3) попрацюйте із завданнями із рубрики"ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ" стр 235 (підручник)

11 кл 04.05.2023

 Доброго дня!

Тема: "Первинний сектор економіки України"

Завдання: попрацюйте з текстом підручника (зробіть нотатки в зошиті)(параграф 29)                    1)піготуйте відповіді на запитання  з рубрики "ПРИГАДАЙТЕ" на стр 151;                                         2)закономірності поширення основних с/г культур та галузей тваринництва в Україні;                                3) місце України на світових ринках с/г продукції; рудної сировини.

10 кл 04.05.2023

 Доброго дня! 

Тема: "Країни Африки. Єгипет. ПАР"

Завдання; опрацюйте текст параграфів 31,32 (підручник)                                                                                1) визначте та запишіть чинники, що визначають місце країн в МГПП                                               2) запишіть види діяльності країн, що визначають їх міжнародну спеціавлізацію                                    3) попрацюйте над дослідженням і зробіть записи  "Три кити економіки Єгипту: Суецький канал, нафта, туризм"