четвер, 30 квітня 2020 р.

9 КЛАС СЗШ №5

Доброго дня!

Пропоную вашій увазі тему "Фінансові послуги". Працюємо за тим же принципом (Конспект скидаємо на Вайбер)
1. https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-geografii-u-9-klasi-finansovi-poslugi-182660.html


Наступна тема: "Комп'ютерне програмування, аутсорсинг" (конспект основне (орієнтуйтесь на підручник, можливо в презентації ширше)
1. https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-uroku-geografia-dla-9-klasu-na-temu-finansovi-poslugi-komputerne-programuvanna-ta-povazana-z-nimi-dialnist-autsorsing-260367.html

2. https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-geografii-u-9-klasi-z-temi-autsorsing-182652.html аутсорсинг

Д/З ОПРАЦЬОВУЄМО відповідні параграфи підручника + запропоновані мною презентації, створюємо конспект і скидаємо на Вайбер 068 791 34 77 

Увага!!! 07.05 пишемо контрольну роботу за ІІ семестр об  11:00

понеділок, 27 квітня 2020 р.

9 КЛАС СЗШ №4

9 клас Торгівля, як вид послуг. Світовий ринок товарів та послуг.

Тема: Торгівля (13.04/15.04) ЗАПИСУЄМО ЧИСЛО В ЗОШИТІ

Опрацювати відповідні параграфи підручника.
Завдання:
1. Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі.
2. Показники зовнішньої торгівлі.
3. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.
4. Світовий ринок товарів та послуг. Основні напрямки зовнішньоторгівельних зв'язків. СОТ (світова організація торгівлі)
5. Регіональні зони вільної торгівлі.

Д/З КОНСПЕКТ на вайбер 068 791 34 77

9 клас  Туризм, як складник національної економіки, його види.

             Доброго дня,  шановні 9-класники!!!  (22.04)       


Пропоную вашій увазі нову тему уроку, а саме:"Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні". 

Сучасне світове господарство не може існувати без різноманітних форм міжнародних економічних зв’язків. Головними з них є: торгівля товарами, кредитно-фінансові відносини, науково-технічні зв’язки, надання послуг і не менш важливою формою є туризм. Тож давайте з вами спробуємо пояснити що таке туризм,познайомимося із видами туризму та спробуємо з'ясувати значення туризму.Також познайомимося із туристичними районами України та туристичними регіонами світу.
Пропоную переглянути за даним посиланням розробку уроку та в зошит занотувати основні схеми: класифікація туризму за видами та звернути увагу на види чинників, що впливають на розвиток туризму.За даними Всесвітньої організації туризму (UNWTO), Україна входить до десятки лідерів міжнародного туризму за кількістю відвідувань, посідає 7 місце.
Згідно рейтингу Всесвітньої Організації Туризму, Україна займає 8 місце у світі за кількістю туристичних візитів. Країну щороку відвідують більше 20 мільйонів туристів , в першу чергу із країн східної Європи, а також західної Європи, США і Японії. Сфера індустрії гостинності України включає як активні види відпочинку і спортивного туризму, (наприклад гірськолижний спорт) так і подорожі пізнавального характеру, на базі багатої археологічної і релігійної історії країни. У світі стають відомими численні лікувальні курорти, розташовані буквально у всіх регіонах України.
Реалізація розвитку туристичної індустрії в умовах ринку можлива при наявності чотирьох основних складових: капіталу; технології; кадрів; туристичних ресурсів.
Під рекреаційно-туристичними ресурсами в широкому розумінні цього терміну маються на увазі такі: економічні; природні; кліматичні; культурно-історичні; трудові; фінансові; соціальні; виробничі.
Природний потенціал України складають узбережжя Чорного, Азовського морів, рельєф, водні (понад 70 тис. річок, більш як 3 тис. природних озер і 22 тис. штучних водоймищ), лісові, рослинні та тваринні ресурси. На їх основі створено 11 національних природних парків, 15 державних заповідників, заказники, дендропарки, пам'ятники садово-паркового мистецтва, які належать до природоохоронних територій. Родовища лікувальних грязей, а також мінеральних і радонових вод входять до рекреаційного потенціалу нашої країни, який має не тільки внутрішнє, але й міжнародне значення.
Туристичні ресурси мають такі основні властивості: привабливість, кліматичну привабливість, доступність, ступінь вивченості, екскурсійна значимість, пейзажні та екологічні характеристики, соціально-демографічний стан, природничі запаси, спосіб використання тощо.
Дані ресурси використовуються в оздоровчих, туристичних, спортивних та пізнавальних цілях. Наприклад, у Карпатському регіоні є ресурси для спортивного виду рекреаційної діяльності. Це стосується гірськолижного, туристичного, мисливського, спелеологічного підвидів.
Туристичні ресурси умовно можна поділити на три групи: природні, інфраструктурні, історико-культурні.
Незважаючи на свою соціально-гуманну роль, туризм впливає на екологію. Зменшення впливу індустрії туризму на екологію регулюється на державному та міжнародному рівнях за рахунок: екологічної просвіти, обмеження рекреаційно-туристичного навантаження на природні ресурси, податкового регулювання.
Факторами формування територіальних туристично-рекреаційних об'єднань виступають: спільність території; ступінь зосередження (локалізація) рекреаційних закладів; інтенсивність зв'язків між ними та закладами, що їх обслуговують; наявність туристичних маршрутів; обсяг рекреаційних послуг тощо.
Виходячи з цих основних ознак в Україні можна виділити   декілька рекреаційних районів з різною спеціалізацією, ступенем освоєння, перспективами розвитку, значенням їх для народногосподарського комплексу як регіону, так і України в цілому.
запишіть у зошит основні рекреаційні райони України та виділіть їх спеціалізацію
                http://www.myshared.ru/slide/1152552/

Д/З ПИСЬМОВЕ ЗАВДАННЯ, короткий конспект  скиньте на вайбер 068 791 34 77
9 КЛАС міжнародний туризм (27.04)

                                 Доброго дня!
 

  Продовжуємо тему "ТУРИЗМ" і сьогодні поговоримо про міжнародгий туризм. Об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО.


Для налаштування вас на роботу по темі пропоную переглянути за посиланням:
1. https://www.youtube.com/watch?v=R9Mgll6OoCI

Пояснення нового матеріалу: перегляд презентації за посиланням, яке бачите внизу. Записуєте число,(27.04) і тему уроку із презентації. складаєте по ходу уроку конспект (схематичний).

2. https://www.youtube.com/watch?v=FMABcRTmAIo
3. https://naurok.com.ua/prezentaciya-mizhnarodniy-turizm-osnovni-turistichni-regioni-svitu-128120.html

Д/З ОПРЦЮВАТИ ВІДПОВІДНИЙ ПАРАГРАФ ПІДРУЧНИКА,
СТВОРИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПРЕЗЕНТАЦІЮ, ВИБРАВШИ БУДЬ-ЯКИЙ РЕГІОН СВІТУ. (ЗРАЗКИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ Є У ВЕЛИКІЙ КІЛЬКОСТІ В ІНТЕРНЕТІ)
    ОПРАЦЮЙТЕ ПАРАГРАФ 429 клас  (29.04 /04.05)

                Доброго дня!!!

 

Запишіть число (29.04) і тему уроку:

 Сьогодні ми продовжуємо вивчення географії темою "Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я".

Прийом «Проблемне питання» (дослідження)   Чому наукова діяльність та охорона здоров’я стали ключовими питаннями  реформ  сьогодення в Україні?
1.Роль науки й освіти в суспільстві

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується тим, що на зміну суспільству масового споживання прийшло інформаційне суспільство, яке має такі риси:
- Зростає динамізм життя: відбувається, як кажуть, «стиснення часу і простору» - зменшення «дистанції» між появою нової інформації та освоєнням її людиною;
- Системи перетворення інформації стають найважливішим структуростворюючим фактором життя суспільства, охоплюючи економіку, мистецтво, науку, управління, міжнародні відносини, освіту, культуру;
- Знижується потреба (на одиницю продукції) в сировині та енергії за рахунок збільшення швидкості та обсягів інформаційних потоків;
- Первинний фактор виробництва - знання, а не капітал;
- Ключові технології - організаційні, діяльні, інформаційні, а не машинні;
- Людина активно перетворює інформацію (творить), а не пасивно сприймає;
- Ефективну працю за рахунок використання безлюдних технологій звільняє час для підвищення культури, самоосвіти, дозвілля;
- Система освіти займає більш важливе місце в житті суспільства, ніж політика; вищою освітою охоплюється велика частина суспільства; в системи освіти та охорони здоров'я вкладаються всі великі фінансові кошти;
- Змінюється визначення категорії «знання» - відбувається перехід від володіння знаннями до управління знаннями;
- Ключовий результат освіти - методи мислення і способи діяльності, а не знання;
- Влада інтелекту пронизує інші гілки влади (законодавчу, виконавчу, судову, інформаційну).
- Нові інформаційні технології змінили існуючий спосіб життя і привели до перебудови всієї соціальної структури суспільства, яка супроводжується гострими конфліктами.


2. Охорона здоров’я
2017-й -  початок проведення реформи системи охорони здоров'я та виведення української медицини на європейський рівень. Головна мета в цьому напрямку – покращення якості медичних послуг, підвищення заробітних плат медикам, запровадження страхової медицини, збільшення автономії лікарень тощо.
Суть реформи полягає в тому, що державі потрібно задекларувати гарантований пакет медичних послуг, дати можливість цей пакет закуповувати в тих, кого обере сам громадянин. Тобто, держава оплачуватиме контракт з тим лікарем, якого обере пацієнт замість оплати мережі лікарів і зобов’язання пацієнта ходити до лікаря за географічним принципом. Отже, лікарі будуть зацікавлені надати якомога більш якісні послуги, щоб їх обрали громадяни.
Етапи реформи:
1.Підготовка та перша хвиля впровадження (2016-2017)
2. Національне впровадження (2018-2019)

3.Інтеграція (2019-2020)
Цікаву пізнавальну інформацію ви можете переглянути за посиланням:
http://myplanet.com.ua/?p=3788


Д/З Опрацювати параграфи підручника 44, конспект "здати" на вайбер (0687913477) до 06.05 (обов'язково)


четвер, 23 квітня 2020 р.

11 клас глобальна економіка та сектори економіки


         Доброго дня/вечора, шановні 11-класники!!!

        УРОК 1

Розпочинаємо тему"Глобальна економіка", яка включає в себе окремі підтеми про загальні особливості сучасної світової економіки, ТНК, ВЕЗ, глобальні ланцюги доданої вартості та їх значення (про них ви детально почуєте на уроці про вторинний сектор господарства), характеристику секторів економіки світу.
        Запишіть число (10.04) і тему уроку: Глобальна економіка (працюємо в робочих зошитах)
  Пропоную вашій увазі пояснення за посиланням (є багато нових економічних понять, на які пропоную звернути вашу увагу, оскільки предмету економіки у вас не має, де ми їх могли розглядати)


https://www.youtube.com/watch?v=ssaVIJwcGtw

Д/З Опрацювати електронне посилання, параграф підручника 20, конспект (основне) скинути мені на вайбер (068 791 34 77) до 25.04


Додаткове заняття на запам'ятовування країн-столиць на політичній карті світу (особливо, хто здає ЗНО). Працюйте за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=LUWVvty-jlE


УРОК 2

Запишіть число (17.04) і тему уроку "Виробництва первинного сектору.
Уважно послухайте, зрозумійте, основне запишіть, розберіться. 


http://romanova.in.ua/pervynnyi-sektor-ekonomiky-11-klas/


Д/З Опрацювати параграф 21, конспекти скинути на вайбер до 29.04

УРОК 3

Запишіть число 24.04 і тему уроку "Виробництва вторинного сектору"

Працюємо за таким же алгоритмом

1. https://history.vn.ua/pidruchniki/bezyglii-geography-11-class-2019-standard-level/22.php
2. https://naurok.com.ua/prezentaciya-virobnictvo-chornih-ta-kolorovih-metaliv-138010.html

Трішки відпочиньте  із моїм посиланнямД/З Опрацювати параграф 22,  Для учнів, які зацікавленні у вищому балі з предмету пропоную виконати практичну роботу на стр. 118 вашого підручника (для виконання уважно попрацюйте з матеріалом за другим посиланням даного уроку), скинути конспект на вайбер до 04.05

Урок 4

Записуємо число (29.04) тему уроку "Особливості третинного сектору"
Працюємо за таким же алгоритмом


https://www.youtube.com/watch?v=Kxac1yJ1P38

Д/З Опрацювати параграф 23,скинути конспект на вайбер до 07.05


УВАГА!!      13.05 о 10:00 контрольна робота за ІІ семестр (для учнів школи №4 і №5)


середа, 22 квітня 2020 р.

8 клас

                                       Доброго дня!

 Шановне панство, хочу довести до вашого відома, що чекати довше я не могла і дозволила собі виставити вам оцінки. Надіюсь, розумієте, що я поставила. Працюємо далі.
           Опрацюйте урок за посиланням, зверніть увагу на ті моменти в теоретичному матеріалі, який у вас найгірше засвоєний, також зверніть увагу на розв'язування задач. Карти, які погано видно на екрані, дивіться в своїх атласах.

 https://www.youtube.com/watch?v=DHdC8rqubzE

УРОК 1

Наступною темою уроку є:"Розміщення населення. Міське та сільське населення"
Запишіть число (22.04) і тему  уроку.  У ході відеоуроку пояснення базується на прикладі світу, а все,що стосується України ви перечитаєте в тексті підручника (параграф 51-53). Не просто дивимось, а і записуємо головне: визначення, схеми, формули (бо будуть і задачі)ЗАПРОШУЮ ДО ПЕРЕГЛЯДУ  ТЕМИ.

                        https://www.youtube.com/watch?v=lFHfYUpwZhQ

Трішки відпочиньте  із моїм посиланням

                             https://www.youtube.com/watch?v=eI9WYN1ufno

Д/З ОПРАЦЮВАТИ  відеоуроки за моїми вказівками, текст параграфів 51, 52, 53,  ПРАЦЮЄМО З КАРТАМИ АТЛАСУ,  опрацьований матеріал у зошитах скидаємо мені на вайбер одразу (068 791 34 77)


УРОК 2/3

Наступною темою уроку є:"Етнічний, мовний і релігійний склад населення"
Запишіть число (24.04)  і тему уроку.   Не просто дивимось, а і записуємо головне: визначення, схеми,ЗАПРОШУЮ ДО ПЕРЕГЛЯДУ ТЕМИ

                         1.  https://www.youtube.com/watch?v=gbZ-XZva8Fs

Запишіть число (28.04)  і тему "Етноси. Національний склад  України"

                         2.  https://www.youtube.com/watch?v=ensvFcABPKU

Д/З ОПРАЦЮВАТИ відеоурок за моїми вказівками, текст параграфів 54, 55, 56 , НЕ ЗАБУВАЄМО ПРАЦЮВАТИ З КАРТАМИ АТЛАСУ  опрацьований матеріал у зошитах скидаємо мені на вайбер одразу (068 791 34 77)


УРОК 4/5 

Наступною темою уроку є: "Трудові ресурси, Економічно активне населення"
Запишіть число (05.05;) і тему уроку.    Не просто дивимось, а і записуємо головне: визначення, схеми, формули (бо будуть і задачі)ЗАПРОШУЮ ДО ПЕРЕГЛЯДУ  ТЕМИ


Запишіть число (08.05) і тему, яку озвучать за посиланням


Д/З ОПРАЦЮВАТИ матеріали за посиланнями, текст параграфів 57,58  опрацьований матеріал у зошитах скидаємо мені на вайбер одразу (068 791 34 77)

Увага!!! Попрацюйте із посиланням внизу для кращої підготовки до контрольної роботи (РОЗДІЛ "НАСЕЛЕННЯ" , розв'язування географічних задач)


УРОК 6 Контрольна робота за ІІ семестр 12.05 о 10:00
 ТУТ НА САЙТІ ОТРИМАЄТЕ ЗАВДАННЯ.


5 клас природознавство

            Доброго дня, мої найдорожчі учні!!!!

    Я трішки дала вам перепочити, зробили незначну перерву, але тепер знову продовжуємо з вами активну, необхідну, пізнавальну роботу, продовжуємо вивчати світ навколо себе!
   Я хочу запропонувати вам ряд цікавих уроків з природознавства, на яких ви дізнаєтесь про умови життя на планеті Земля, про різноманітні середовища життя, про фактори та чинники, які впливають на поширення живих організмів, як живі організми пристосовуються до навколишнього середовища, як маскуються (це взагалі окрема і дуже цікава історія)! ОТОЖ ВИРУШАЄМО ДАЛІ В НАШУ ЦІКАВУ  ПОДОРОЖ! 

урок 1

   Записуємо число (22.04), класна робота, тему уроку: (її ви почуєте і побачите, відкривши посилання). Нагадую: створюємо основний конспект під час перегляду уроку.    Дітки, пам'ятаймо: можна створювати схеми, записати визначення, але не потрібно переписувати все підряд.


1. https://www.youtube.com/watch?v=HHSTG0mrFCc       
 

Наступною частинкою уроку ми познайомимось із чинниками середовища

2. https://www.youtube.com/watch?v=NuP_f091y5Q

Д/З Опрацювати відповідний параграф підручника, конспекти скинути мені на вайбер в день уроку (22.04) Дякую!

урок 2

Записуємо число (24.04) , класна робота , тема уроку, яку ви прочитаєте і почуєте, відкривши посилання. Нагадую: створюємо основний конспект під час перегляду уроку.    Дітки, пам'ятаймо  під час перегляду можна створювати схеми, записати визначення, але не потрібно переписувати все підряд


https://www.youtube.com/watch?v=6WUUdJnBpU4
Відкривши посилання внизу ви дуже здивуєтесь, тут не треба нічого писати, а просто із великим задоволенням переглянути. НУ, ДАВАЙ!!!

 https://www.youtube.com/watch?v=oa5Xld6jQPs

Д/З Опрацювати відповідний параграф піідручника, конспекти скинути мені на вайбер в день уроку (24.04) Дякую!

урок 3

Записуємо число (29.04) , класна робота , тема уроку, яку ви прочитаєте і почуєте, відкривши посилання. Нагадую: створюємо основний конспект під час перегляду уроку.    Дітки, пам'ятаймо  під час перегляду можна створювати схеми, записати визначення, але не потрібно переписувати все підряд


https://www.youtube.com/watch?v=LeBf_VxnQ7s

Д/З Опрацювати відповідний параграф піідручника, конспекти скинути мені на вайбер в день уроку (29.04) Дякую!

УРОК 4

Записуємо число (06.05) , класна робота , тема уроку, яку ви прочитаєте і почуєте, відкривши посилання. Нагадую: створюємо основний конспект під час перегляду уроку.    Дітки, пам'ятаймо  під час перегляду можна створювати схеми, записати визначення, але не потрібно переписувати все підряд


https://www.youtube.com/watch?v=7LgjqT3YKpI

Д/З Опрацювати відповідний параграф піідручника, конспекти скинути мені на вайбер в день уроку (06.05) Дякую!


УРОК 5

Записуємо число (08.05) , класна робота , тема уроку, яку ви прочитаєте і почуєте, відкривши посилання. Нагадую: створюємо основний конспект під час перегляду уроку.    Дітки, пам'ятаймо  під час перегляду можна створювати схеми, записати визначення, але не потрібно переписувати все підряд


1.https://www.youtube.com/watch?v=wk5Ql0RqZE0

2.https://www.youtube.com/watch?v=vG9t_y8BpLYекосистема угрупування органцзмів

Д/З Опрацювати відповідний параграф піідручника, конспекти скинути мені на вайбер в день уроку (08.05) Дякую!

УРОК 6 (13.05)

НА ЗАВЕРШЕННЯ ПОВІДОМЛЯЮ: 13.05 У НАС КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА ІІ СЕМЕСТР . 
Об'єднуємо розділи "Земля як планета", "Земля як середовище живих організмів" Бажаю успіхів, мої розумнички!!! 
                                                                 Скучила за вами  Н.М.УВАГА!!!! Контрольна робота відбудеться 13.05 об 11:00           (завдання будуть тут на сайті)


6 КЛАС СЗШ №5 і №4 Біосфера

         Доброго дня, учні 6 класу СЗШ №5 і СЗШ №4

Урок 1

Запишіть, будь-ласка, число (22.04) і тему уроку.
 Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ "Біосфера". 
Актуалізація навчальної діяльності. згадайте:
1. Які геосфери ви вивчили? (літосфера, атмосфера, гідросфера)
2. Що об'єднує в собі кожна із геосфер?
Біосфера - оболонка, що об'єднує живі організми. Пропоную вашій увазі навчальний фільм, на основі якого ви запишите:
 1. що таке біосфера
2. поширення біосфери, межі
прослухаєте уважно
1. особливості поширення живих організмів у різних геосферах.
2. вплив людини на біосферу

  https://www.youtube.com/watch?v=7o1wPhCx6EA

Д/З опрацювати параграф 54  Конспект по темі скидаємо на вайбер (0687913477) протягом дня 22.04

Урок 2

Наступною темою розділу є "Грунти"Записуємо число (27.04), тему уроку.
В ході теми ви познайомитесь 
1.із умовами формування грунтів, 
2.особливостями поширення 
3. основними генетичними типами грунтів
4.значенням грунтів

Перегляньте, будь-ласка, навчальні фільми за вказаними внизу посиланнями
https://www.youtube.com/watch?v=6oM-3RzVYxM
https://www.youtube.com/watch?v=sfYKdB_FZJ8

Відкрийте підручник на стр. 218-219, там ви познайомитесь із генетичними типами грунтів (червоно-жовті, сіроземи і т.д.) На основі тексту параграфа зробіть таблицю за зразком№ з/п
Назва типу
поширення
Умови утворення
родючість
Що вирощують
1
Червоно-жовті
Приекваторіальні широти
Вологий клімат, під листяними лісами
малородючі
Чай, цитрусові

Д/З Опрацювати параграф 55   Конспект + таблицю по темі скидаємо на вайбер (0687913477) протягом дня 27.04

Урок 3

Продовжуємо вивчення розділу і сьогодні темою уроку буде: "Природні комплекси. Географічна оболонка. Природні зони."
Дану тему ми розіб'ємо на два уроки.
Записуємо число (29.04), тему уроку: "Природні комплекси. Географічна оболонка" Ви маєте внизу посилання, яке обіймає теми двох уроків, тому 29.04 слухаєте і опрацьовуєте першу тему, доходите до теми природні зони - залишаєте і опрацьовуєте 04.05

https://www.youtube.com/watch?v=GvCIfhzBfTs   (відеоурок ЗНО)

Д/З ОПРАЦЮВАТИ ПАРАГРАФ 56, 57 Конспект по темі скидаємо на вайбер (0687913477) протягом дня 29.04

Урок 4

записуєте число(04.05), тему "Природні зони" , прослуховуючи пояснення записуєте дані в таблицю


Природна зона
клімат
грунти
Рослинний світ
Тваринний світ
Освоєння людиною, використання


https://www.youtube.com/watch?v=GvCIfhzBfTs   (відеоурок ЗНО)

Д/З Опрацювати параграф 58 Таблицю по темі скидаємо на вайбер (0687913477) протягом дня 04.05

                             

УРОК 5  ПРОВЕДЕМО  САМОСТІЙНУ РОБОТУ З ТЕМИ "Біосфера" 07.05              о 10:00 (тільки учні школи 5, школа 4 буде писати роботу 13.05 о 10:00)
вівторок, 21 квітня 2020 р.

11 КЛАС СЗШ №4

                   Дорогі учні!

 В четвер 23.04 о 10:00 пишемо самостійну роботу з двох тем "Атмосфера.Гідросфера.Біосфера", "Демографічні процеси у світосистемі". По можливості передайте своїм учням. Семестрове оцінювання буде по ваших поточних оцінках, тому, якщо ви будете ігнорувати роботи -- відповідне буде і оцінювання. До зустрічі тут на сайті, в четвер о 10 год.

                                 З повагою Наталія Миколаївна

10 клас СЗШ №4 і№5

                Шановні учні 10 класу!!!

 В п'ятницю 24.04 о 10:00  пишемо контрольну роботу за ІІ семестр. Про особливості написання роботи дізнаєтесь перед виконанням самої роботи. 

    Для тих учнів, які не здають вчасно:  до п'ятниці борги (практичну №6, №7, опрацьовані теми (конспекти) здати.

9 клас СЗШ №5

                Доброго дня!!!

 Шановні 9-класники! Хочу повідомити про те, що на сьогоднішній день запрацювали з вашого класу три учні:  Нетудихата Катерина, Плешков Давид, а найкраще Шевчук Дмитро. Прошу решту учнів активніше долучатися до навчальної діяльності, адже семестрове оцінювання не відміняється.

Запишіть число (21.04) і тему уроку:

 Сьогодні ми продовжуємо вивчення географії темою "Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я".

Прийом «Проблемне питання» (дослідження)   Чому наукова діяльність та охорона здоров’я стали ключовими питаннями  реформ  сьогодення в Україні?
1.Роль науки й освіти в суспільстві

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується тим, що на зміну суспільству масового споживання прийшло інформаційне суспільство, яке має такі риси:
- Зростає динамізм життя: відбувається, як кажуть, «стиснення часу і простору» - зменшення «дистанції» між появою нової інформації та освоєнням її людиною;
- Системи перетворення інформації стають найважливішим структуростворюючим фактором життя суспільства, охоплюючи економіку, мистецтво, науку, управління, міжнародні відносини, освіту, культуру;
- Знижується потреба (на одиницю продукції) в сировині та енергії за рахунок збільшення швидкості та обсягів інформаційних потоків;
- Первинний фактор виробництва - знання, а не капітал;
- Ключові технології - організаційні, діяльні, інформаційні, а не машинні;
- Людина активно перетворює інформацію (творить), а не пасивно сприймає;
- Ефективну працю за рахунок використання безлюдних технологій звільняє час для підвищення культури, самоосвіти, дозвілля;
- Система освіти займає більш важливе місце в житті суспільства, ніж політика; вищою освітою охоплюється велика частина суспільства; в системи освіти та охорони здоров'я вкладаються всі великі фінансові кошти;
- Змінюється визначення категорії «знання» - відбувається перехід від володіння знаннями до управління знаннями;
- Ключовий результат освіти - методи мислення і способи діяльності, а не знання;
- Влада інтелекту пронизує інші гілки влади (законодавчу, виконавчу, судову, інформаційну).
- Нові інформаційні технології змінили існуючий спосіб життя і привели до перебудови всієї соціальної структури суспільства, яка супроводжується гострими конфліктами.


2. Охорона здоров’я
2017-й -  початок проведення реформи системи охорони здоров'я та виведення української медицини на європейський рівень. Головна мета в цьому напрямку – покращення якості медичних послуг, підвищення заробітних плат медикам, запровадження страхової медицини, збільшення автономії лікарень тощо.
Суть реформи полягає в тому, що державі потрібно задекларувати гарантований пакет медичних послуг, дати можливість цей пакет закуповувати в тих, кого обере сам громадянин. Тобто, держава оплачуватиме контракт з тим лікарем, якого обере пацієнт замість оплати мережі лікарів і зобов’язання пацієнта ходити до лікаря за географічним принципом. Отже, лікарі будуть зацікавлені надати якомога більш якісні послуги, щоб їх обрали громадяни.
Етапи реформи:
1.Підготовка та перша хвиля впровадження (2016-2017)
2. Національне впровадження (2018-2019)

3.Інтеграція (2019-2020)
Цікаву пізнавальну інформацію ви можете переглянути за посиланням:
http://myplanet.com.ua/?p=3788


Д/З Опрацювати параграфи підручника 44, конспект "здати" на вайбер (0687913477) протягом 21.04-23.04 (обов'язково)понеділок, 20 квітня 2020 р.

6 КЛАС СЗШ №4

Доброго дня, дорогі 6-класники школи №4!!!

  Враховуючи те, що ви включилися в роботу трошки пізніше, ви повинні опрацювати і завершити тему "Гідросфера" (дивіться уроки, починаючи темою "Річка. Будова річкової долини"). 

Виконуєте всі завдання, як я вимагаю в своїх зверненнях до вас. Часу в нас не так багато ( приблизно протягом цього тижня вам треба дійти до контрольної роботи з теми). Контрольну роботу ми з вами напишемо 29.04. завдання я виставлю нові, тут на сайті о 10:00. Бажаю успіху!

пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

10 КЛАС №4 І №5

                      Доброго дня!

 Чекаю на здачу ваші опрацьовані теми, які ви отримали на минулому нашому уроці і практичну роботу. 

   Здаємо сьогодні 10.04 на вайбер 068-791-34-77 до 19:00, не пізніше!!!

8 клас

                                                 Доброго дня, шановні!!!!!

  Виходячи з результатів вашої роботи протягом з 31.03-10.04 хочу повідомити вас про те, що я маю, а саме:
1. теми опрацювали лише Зеленюк, Царук, Бондар Я., і одну тему Сиротюк О.

2. ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ НЕ БАЧИЛА В ЖОДНОГО!!!! ( МАЛИ ЗДАТИ 07.04)  ДУМАЙТЕ!!!

    ЧЕКАЮ НА ВСІ ВАШІ НЕДОПРАЦЮВАННЯ ПРОТЯГОМ ДНА (СЬОГОДНІ)

вівторок, 7 квітня 2020 р.

7 клас

           Доброго дня, дорогенькі 7-класники!!!

ОБОВ'ЯЗКОВО ПРОЧИТАТИ!!! Багато учнів взагалі робіт не здавали!!!!!!!
      Переглянула ваші роботи, які ви мені здали, хочу сказати декілька слів по них. Неуважно прочитали завдання по дослідженню!!!! 
1. ПОТРІБНО БУЛО ЗА ЗРАЗКОМ ВКАЗАТИ ПОСЛІДОВНО ІЗ ЗАХОДУ НА СХІД ЗМІНУ ПРИРОДНИХ ЗОН ПО 50-ІЙ ПАРАЛЕЛІ: ВІД АТЛАНТИЧНОГО ДО ТИХОГО ОКЕАНІВ.
 Але, зверніть увагу, що зон перемінно-вологих чи вологих екваторіальних, чи саван та рідколісся там не має (на 50-ій паралелі) Ви мали б працювати із картою природних зон Євразії.
 2. По 50-ій паралелі назвати країни та їх столиці (карта політична Євразії)
3. Назвати природні об'єкти, через яку проходить 50-а паралель (гори, рівнини, річки, озера) ?????????????

 Темою сьогоднішнього уроку є "Населення Євразії". Тема розрахована на ЧОТИРИ уроки. 
Записуємо число (07.04) і тему:
   Тема 1. Населення Євразії. Кількість, расовий склад, особливості розселення, релігії."
В ході перегляду презентації зробити схеми, які пропонуються і скинути мені на вайбер.(07.04)

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geografi-7-klas-naselennya-vrazi-21249.html

Д/З Опрацювати відповідний параграф підручника.

Тема 2  "Найбільші держави Європи" Практична робота №10 (закінчення) "Позначення на контурній карті держав Євразії та їх столиць"
Записуємо число (09.04), тему уроку 
Завдання: опрацювати текст відповідного параграфа, на основі якого скласти таблицю "характеристика країни" (назви колонок таблиці придумати самостійно), 2 країни на вибір (по країнах Європи). 

Д/З Виконати письмове завдання (таблиця), завдання практичної роботи (тільки країни Європи) в зошитах стр.30-31 політична карта і скинути на вайбер 09.04

Тема 3. "Найбільші країни Азії"Практична робота №10 (закінчення) "Позначення на контурній карті держав Євразії та їх столиць"
Записуємо число (11.04), тему уроку 
Завдання: опрацювати текст відповідного параграфа, на основі якого скласти таблицю "характеристика країни" (назви колонок таблиці придумати самостійно), 2 країни на вибір.( по країнах Азії) 

Д/З Виконати письмове завдання (таблиця), завдання практичної роботи (тільки країни Азії)в зошитах стр.30-31 політична карта і скинути на вайбер 11.04 

Урок 4
Завдання на 20.04 здати практичну роботу №10 (повністю робота на карті: починаючи від географічного положення - країни Євразії) в зошиті стр.28-29 фізична карта скинути на вайбер 20.04

Увага !!! Готуємось до контрольної роботи з теми "Євразія" 22.04 о 13:00 (тут на сайті)

                         До зустрічі!   З повагою Наталія Миколаївнанеділя, 5 квітня 2020 р.

9 КЛАС СЗШ №4

                                  Доброго дня!!!

Шашовні учні 9-б класу СЗШ №4!!! ЗВЕРТАЮ ВАШУ УВАГУ НА ТЕ, ЩО НЕ ВСІ УЧНІ ПРАЦЮЮТЬ АКТИВНО, нагадую, що семестрове оцінювання буде обов'язково!!!

 Пропоную тему нашого наступного віртуального уроку: " Транспорт"            Запишіть в зошиті число (06.04), проблемне запитання уроку (з презентації), основні економічні показники характеристики транспорту., короткі характеристики окремих видів транспорту. Не забуваємо працювати з картами атласу. По завершенню опрацювання уроку (конспект) -- скидаємо мені на вайбер  12.04 з 10:00 - 11:00 (обов'язково)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Пропоную перейти до перегляду                  3.  https://www.youtube.com/watch?v=iPY5Rripe5E

В цій темі вам пропонується дослідження: " Міські види транспорту свого обласного центру"

На карті показувати :
1. Великі траспортні вузли України
2. найбільші морські порти світу
3. найбільші аеропорти світу
4. транспортні коридори світу


Д/З ОПРАЦЮВАТИ ПАРАГРАФИ 37- 39, РОБОТА З КАРТАМИ АТЛАСУ.

                                                           ДО ЗУСТРІЧІ 13.04
                                                                                           З повагою Наталія Миколаївна