вівторок, 27 вересня 2022 р.

11 кл 28.09.2022

Доброго дня!    28.09.2022

Тема: "Визначення напрямків, відстаней на топографічній карті"

Завдання:  1.уважно подивіться майстер-клас по визначенню напрямків та відстаней на топографічній карті, відео можна зупиняти, повертати назад, повторно дивитись, якщо не зрозуміли! 

2. виберіть кілька об'єктів на вашій топографічній карті в підручнику, атласі і визначіть за зразком і напрямки і відстані. Роботи здавати не потрібно, пізніше зберу зошити і перевірю!"

8 кл 28.09.2022

 Доброго дня!    28.09.2022

Тема: "Визначення напрямків, відстаней на топографічній карті"

Завдання:  1.уважно подивіться майстер-клас по визначенню напрямків та відстаней на топографічній карті, відео можна зупиняти, повертати назад, повторно дивитись, якщо не зрозуміли! 

2. виберіть кілька об'єктів на вашій топографічній карті в підручнику, атласі і визначіть за зразком і напрямки і відстані. Роботи здавати не потрібно, пізніше зберу зошити і перевірю!

5 кл "Пізнаємо природу" 28.09.2022

 Доброго дня!      28.09.2022

Тема: "Одиниці вимірювання величин. Перетворення одиниць вимірювання: довжини, маси, часу"

Діти, в нас сьогодні урок математики на уроці "Пізнаємо природу", да, так буває! На минулому уроці ми знайомились із фізичними величинами, а тепер спробуємо з ними попрацювати.

Робота в зошиті

1)    Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

3 ц 25 кг = ? кг                     2 м 09 см = ? см                      

1025 кг = ? т ?   

 2) Порівняй одиниці вимірювання величин.

39 км   ?    3900 м                          180 с     ?      4 хв.
42 ц   ?    4 т 1 ц                             3 доби    ?    48 год.
50 м   ?    4980 см                          6 год.    ?     360 хв. 

 

3)    Запиши у кілограмах.
4500 г;     18 т 20 кг;       6 ц 15 кг; 

4)    4) Запиши:
у секундах:
3 хв. = ? с
4 хв. 12 с = ? с

5)    у хвилинах:
8 год. = ? хв.
240 с = ? хв.
у годинах:
2 доби = ? год.
300 хв. = ? год.

6)    Обчисли.
3/4 доби; 5/12 хвилини; 3/4 року.


Роботу здавати не потрібно, вона залишається у ващому робочому зошиті, пізніше зошити зберу на перевірку. Мирного дня!

 


неділя, 25 вересня 2022 р.

5 кл "Пізнаємо природу" 26.09.2022

 Доброго дня!    26.09.2022

Тема: "Що таке фізичні величини і як їх вимірювати"

Завдання: послухайте відеопояснення, в зошит занотуйте табличку, в підручнику (який вам роздали) попрацюйте з параграфом 3 "Обладнання для вивчення природи"


фізична величина

одиниці вимірювання

вимірювальний прилад

лінійні виміри (довжина, ширина, висота)

м (метр), см, дм, км

лінійка, рулетка

маса

кг (кілограм), гр., т. (тона)

терези, ваги, електронні ваги

температура

С (градус Цельсія)

термометр

проміжки часу

год, хв., сек

годинник

швидкість

км/год

спідометр

об’єм

м кубічний, мл, л

вимірювальні прилади, мірний стакан


8 кл 26.09.2022

 Доброго дня!   26.09.2022

Тема: "Топографічні карти. Читання та практичне використання топографічних карт".

Завдання: уважно подивіться відео пояснення, дайте відповідь на поставленні запитання, виконайте, по-можливості,  практичні завдання.

6 кл 26.09.2022

 Добрий день!  26.09.2022

Тема: "Способи зображення Землі".

Завдання:  1  уважно подивіться відео пояснення

2 Перенесіть таблицю в свій робочий зошит

3 виконайте практичні завдання, що пропонуються у відео (за бажанням)

Способи зображення земної поверхні

Особливості зображення

Переваги

Недоліки

карта

зображення на площині за допомогою умовних позначень, з урахуванням кулястості Землі

компактна,

 зображення різних за розмірами територій

узагальнене зображення, не детальне

глобус

модель Землі

найточніше передає зовнішній вигляд нашої планети

не відображає невеликі об’єкти і є громіздким

аерофотознімок

зображення (фото із супутника) згори

охоплює значні за розміром території

не дає інформації про назви географічних об’єктів

план

зображення на площині, вигляд згори, за допомогою умовних позначень

має велику точність і містить характеристику географічних об’єктів

зображення невеликої ділянки місцевості

середа, 21 вересня 2022 р.

11 кл 22.09.2022

 Доброго дня!    22.09.20222

Тема: "Географічні і прямокутні координати."

Завдання: виконати самостійно ще 3 точки (прямокутні і географічні координати)

!

10 кл 22.09.2022

 Доброго дня!   22.09.2022

Тема: "Природні умови і ресурси Європи"

Завдання: переглянути і зробити конспект

9 кл 22.09.2022

 Доброго дня!   22.09.2022

Тема: "Світове господарство. Світовий ринок".

Завдання: уважно подивіться і послухайте пояснення, в зошит занотуйте визначення та схеми, які пропонуються у відео.

7 кл 22.09.2022

 Доброго дня!     22.09.2022

Тема: "Тектонічні структури: платформи та області складчатості".

Завдання: уважно подивіться і послухайте  пояснення нового матеріалу

6 кл 22.09.2022

 Доброго дня!   22.09.2022

Тема: "Способи орієнтування на місцевості".

Завдання: 1. замалюйте  схему "сторони горизонту"

2. уважно розгляньте схеми за якими можна орієнтуватись, прочитайте текст підручника.

3 завдання з азимутом послухайте, але нічого не записуйте! 

понеділок, 19 вересня 2022 р.

10 кл 20.09.2022

 Доброго дня!   20.09.2022

Тема: "Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси в Європі."

Завдання: 1 уважно послухайте характеристику "типи країн Європи за рівнем економічного розвитку", запишіть схему і допишіть додаткові характеристики, які звучать у відео: ВВП/душу населення, ІРЛ та інші.

2. запишіть приклади міжнародних організацій, про які йде мова у відео.

9 кл 20.09.2022

 Доброго дня!   20.09.2022

Тема "Секторна модель економіки країни. Форми суспільної організації виробництва".

Завдання; 1 запишіть, користуючись відео, характеристику секторів економіки (господарства)

2. запишіть визначення "форми суспільної організації виробництва", запишіть їх види!

7 кл 20.09.2022

 Доброго дня!    20.09.2022

тема "    Походження материків та океанічних западин. Геологічні ери та епохи горотворення."

Завдання: 1. з карти "межі літосферних плит", що у відео,  випишіть назви найбільших літосферних плит.

2 уважно послухайта аналіз геохронологічної таблиці (відео)

вівторок, 13 вересня 2022 р.

11 кл 14.09.2022

 Доброго дня!   14.09.2022

Тема: "Топографічна карта."

ЗАВДАННЯ: уважно подивіться відео, запишіть запитання, які для вас є незрозумілими при  роботі з топографічною картою.

8 клас 14.09.2022

 Доброго дня!   14.09.2022

Тема: "Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження".


ЗАВДАННЯ: уважно переглянути відео,  створити КОРОТКИЙ запис у вигляді таблиці.
(колонками таблиці можуть бути: Дослідник, Період/роки діяльності, Дослідження)

5 кл довкілля 14.09.2022

 Доброго дня!    14.09.2022

Тема: "Глобус, географічна карта, умовні позначення". (тема на повторення)


Завдання: НА УВАЖНІСТЬ:
1. Хто стане надійним екскурсоводом? (відповідь)
2. яка довжина географічного меридіана? (відповідь)
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ
Назвіть елементи глобуса чи карти, які показані у відео
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДІВЧАТОК
Назвіть карти різні за темами

неділя, 11 вересня 2022 р.

5 кл етика 12.09.2022

 Доброго дня!    12.09.2022

Тема: "Мораль. Етика. Моральні цінності суспільства -- життєві орієнтири людини. Золоте правило моралі".

Завдання: 1. запишіть моральні цінності, які ви побачили у переглянутому відео

                  2. Золоте правило моралі (записати в зошит)

8 кл 12.09.2022

 Доброго дня!    12.09.2022

Тема уроку: "Об'єкти вивчення та методи досліджень фізичної та суспільної географії".

Завдання: 1. занотуйте схему "об'єкти вивчення  географії України"

                  2.                   схему "методи досліджень фіз і суспільної географії".

                   3.                  схему "джерела географічної інформації"

6 клас 12.09.2022

 Доброго дня!     12.09.2022

Тема  уроку: "Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея".


завдання : 1. подивитись уважно відео, записати тему в зошит
                   2. з підручника ( в кінці параграфа) виписати вмсновки.

середа, 7 вересня 2022 р.

11 клас 08.09.2022

 Доброго дня!   08.09.2022

Тема: "Географія як система наук. Геосистема та її рівні."

Завдання: 1. з переліку географічних наук (у відео), випишіть у три стовпчики (науки фіз географії, економічної географії і наскрізні науки)

2. поняття "геосистема" та її рівні (з прикладами)

10 клас 08.09 2022

 Доброго дня!   08.09.2022

Тема:    Що вивчає курс "Географія : регіони та країни" (запишіть число і тему уроку)

завдання: 1. запишіть в зошит визначення понять, запропоновані у відео

                   2. попрацюйте  з географічною картою, виділивши регіони світу

9 клас 08.09.2022

 Доброго дня!   08.09.2022

Тема: "Вступ. Економічна і соціальна географія в системі наук. Вчені економ - географи"

Завдання : 1. Занотуйте схеми, що пропонують у відео

                  2 складіть таблицю по інформації про вчених.

7 клас

 Доброго дня!   08.09.2022

Тема уроку: "Матарики та океани, як об'єкт вивчення регіональної географії. Материки і частини світу." (запишіть у зошит число і тему)

Завдання: 1. запишіть в один стовпчик материки, в інший - частини світу

                   2. Знайдіть їх на географічній карті.

6 клас 08.09.2022

 Доброго дня!     

Тема уроку: "Джерела географічних знань. Методи географічниї досліджень" (запишіть в зошит)

Завдання: 1. Перегляньте відео, запишіть джерела географічних знань


Завдання: 1. Запишіть з якими  методами  досліджень ви познайомились

понеділок, 5 вересня 2022 р.

11 клас 06.09.2022

 Доброго дня, діти! 

Вітаю НАЙСТАРШИХ, НАЙМУДРІШИХ, НАЙВІДПОВІДАЛЬНІШИХ учнів нашої школи з початком навчального року, який для вас є уже ФІНІШНИМ!  Успіхів вам, досягнення мети (УСПІШНО ЗАВЕРШИТИ НАВЧАЛЬНИЙ РІК), і з чистою совістю, мудрою головою  і  гарячим серцем переступити пороги  тих навчальних закладів, про які уже давно мрієте!!! 

А тепер трішки про наш курс географії в цьому навчальному році.

Назва курсу "Географія", курс, який повторює вивчене напротязі всіх шкільних курсів (6-10 кл)!!!

Для уроку нам потрібно: 

1.  Підручник (ви отримали в бібліотеці)

2.  Робочий зошит (КЛІТИНКУ) 24 аркуші  (можна підписати, як завжди)

         Зошит

     для робіт з географії                                                                                                                                   учня(учениці) 11 класу                                                                                                                                 ЗЗСО І-ІІІ ст №5 м Гайсин                                                                                                                           Прізвище ім'я 

3.  Зошит для практичних робіт (з друкованою основою), коштує 50 грн, зошити я замовила

4.  Атлас!!! потрібно придбати, або є атлас ваших старших братів-сестер також можна!

Чекаю наступного уроку в онлайн-режимі. Гарного і мирного всім дня!

7 клас 06.09.2022

 

Доброго дня!   06.09.2022

Перший урок пояснення давати не буду, а визначимось з організаційними питаннями:

 Назва курсу географії в цьому навчальному році "Географія материків та океанів", найцікавіший курс в програмі школи!!!        

для уроку нам потрібно: 

1.  Підручник (ви отримали в бібліотеці)

2.  Робочий зошит (КЛІТИНКУ)   24 аркуші    (можна підписати, як завжди)

         Зошит

     для робіт з географії                                                                                                                                   учня(учениці) 7 класу                                                                                                                                 ЗЗСО І-ІІІ ст №5 м Гайсин                                                                                                                           Прізвище ім'я 

3.  Зошит для практичних робіт (з друкованою основою), коштує 50 грн, зошити я замовила

4.  Атлас!!! потрібно придбати, або є атлас ваших старших братів-сестер також можна!

Чекаю наступного уроку в онлайн-режимі. Гарного і мирного всім дня!

9 клас 06.09.2022

 Доброго дня!   06.09.2022

Перший урок пояснення давати не буду, а визначимось з організаційними питаннями:

 Назва курсу географії в цьому навчальному році "Україна і світове господарство", для уроку нам потрібно: 

1 підручник (ви отримали в бібліотеці)

2 робочий зошит (КЛІТИНКУ) 18-24 аркуші (можна підписати, як завжди)

                  Зошит

     для робіт з географії                                                                                                                                   учня(учениці) 9 класу                                                                                                                                 ЗЗСО І-ІІІ ст №5 м Гайсин                                                                                                                           Прізвище ім'я 

3 зошит для практичних робіт (з друкованою основою), коштує 50 грн,(збирає мама Сторожук Н) зошити я замовила

4 атлас!!! потрібно придбати, або є атлас ваших старших братів-сестер також можна!

Чекаю наступного уроку в онлайн-режимі. Гарного і мирного всім дня!