четвер, 31 березня 2022 р.

8 кл 01.04.2022

 Доброго дня!  01.04.2022

Тема: "Складання порівняльної характеристики природних зон України"                                                                                (практична робота №9)

Завдання роботи у ваших зошитах для практичних робіт стр 33-36 + карта контурна!

7 кл 01.04.2022

 Доброго дня!    01.04.2022

До теми "Поверхневі води Євразії" таблиця "Характеристика річкових басейнів"

Назва річкової системи

до басейну якого океану належить

напрям течії річки

 режим річки

тип живлення

Єнісей

Північний Льодовитий

з пд на пн

нижня течія річки більшу частину року скута кригою, велика і тривала повінь весною,

сніговий льодовиковий

Амур

 

 

 

 

Інд

 

 

 

 

Дунай

 

 

 

 

Волга

 

 

 

 


вівторок, 29 березня 2022 р.

11 кл 30.03.2022

 Доброго дня!     30.03.2022

Тема: "Політична географія та геополітика"

ЗАВДАННЯ: 1. занотуйте запропоновані схеми з відео у зошит

2.в кінці відео у д/з пропонують попрацювати з поняттями, запишіть їх визначення у зошит, користуючись різними джерелами.

3.ВИКОНАЙТЕ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ В ГРУПІ ДО 21 ГОД 31.03.

5 природа 30.03.2022

 Доброго дня!  30.0302022

Тема: "Різноманітність організмів. Тварини."

ЗАВДАННЯ: Переглядаючи відео, викоеайте завдання в зошиті робочому

1. запишіть групи тварин  травоїдні:,,,,,,,,,                                                                                                                                                 хижаки ,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                   всеїдні,,,,,,,,,,                                                                                         2. створіть схему           

                                                      ?      ?          ?

                                             ?      Значення тварин    ?     

                                                 ?          ?          ?            ?

3. Підготуйте міні-проект "Тварини минулого." Зверніть увагу на пропоноване виконання завдань проекту.

10 кл 30.03.2022

 Доброго дня!  30.03.2022

Тема: "Особливості економіки країн Америки. Роль американських ТНК в економіці регіону."

ЗАВДАННЯ: 1. Зверніть увагу на таблицю "Соціально-економічний розвиток країн Америки" та знайдіть у різних джерелах відповідний показник ВВП//душу населення в Україні і порівняйте його з країнами Америки.

2.Зробіть довільний і зручний для вас конспект.

8 кл 30.03.2022

 Доброго дня!           30.03.2022

Тема: "Природні умови і ресурси Чорного і Азовського морів." 

ЗАВДАННЯ: заповніть таблицю за зразком

Чорне море

спільне

Азовське море

площа 420 тис км кв

макс глибина 2245 м

омивають Україну на півдні,

належать до басейну Атлантичного океану, є внутрішніми морями

площа 38 км кв

макс глибина 14 м

 

 

 

                                  і т д


Д/З Опрацювати відповідні папаграфи підручника, завершити роботу з таблицею.

неділя, 27 березня 2022 р.

9 кл 28.03.2022

 Доброго дня!    28.03.2022

Тема: "Туризм в Україні."

Тема: "Міжнародний туризм."


ЗАВДАННЯ: прослухайте пояснення з відео та зробіть конспект на свій розсуд.

6 кл 28.03.2022

 Доброго дня!   28.03.2022

Тема уроку: "Властивості вод Світового океану. Рухи води в Світовому океані. Ресурси Світового океану."


ЗАВДАННЯ: заповніть таблицю, користуючись картосхемами та поясненням з відео, або карт атласу, підручника.

Типи водних мас

Температура

Солоність

Максимуми

Екваторіальні (ЕВМ)

 

 

 

Тропічні (ТВМ)

 

 

найсолоніше море (Червоне)

Помірні (ПВМ)

 

 

 

Арктичні (АрВМ)

 

 

 


ЗАВДАННЯ: запишіть види хвиль, та види ресурсів океану. 
Д/З Опрацюйте параграф 42-44

5 кл природа 28.03.2022

 Доброго дня!    28.03.2022

Тема: "Різноманітність організмів. Рослини."

Завдання: 1. уважно перегляньте відео та виконайте завдання, які пропонуються в ньому (письмово в зошиті). 

2. Запишіть значення рослин (в зошиті)    Бажаю успіху!!!

середа, 23 березня 2022 р.

11 кл 24.03.2022

 Доброго дня!      24.03.2022

Тема уроку:  "Вторинний сектор економіки"

Завдання: опрацюйте параграф 22 вашого підручника і заповніть таблицю.

назва галузі

продукція

чинник розміщення

країни-лідери

найбільші ТНК

чорна металургія

чавун, сталь, прокат, феросплави

сировинний   

 

в приморських районах

Індія Китай  АвстраліяУкраїна Японія

ArcelorMittal POSCO             HBIS Group

                      

кольорова

 

 

 

 

автомобілебудування

 

 

 

 

авіаційна

 

 

 

 

електротехнічна

 

 

 

 

фармацевтична

 

 

 

 

текстильна

 

 

 

 

вир-во одягу

 

 

 

 

вир-во взуття

 

 

 

 


7 кл 24.03.2022

 Доброго дня!         24.03.2022

Тема уроку: "Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Євразії."

Завдання: 1. перегляньте відео або скористайтесь картою атласу та запишіть в робочий зошит:             а) назви старих гірських систем; б) назви молодих гірських систем; в) найвищу точку Євразії;          г) найбільщі вулкани;

2. Зовнішні чинники формування рельєфу: .......

3. Продовжуємо розпочату практичну роботу №10 "Позначення на к/к основних форм рельєфу Євразії."

6 кл 24.03.2022

 Доброго дня!     24.03.2022

1.Тема уроку: "Гідросфера. Загальна кількість води, її розподіл між частинами гідросфери."     (вступ до теми)

Завдання: 1. з даного відео перенесіть у свій зошит РОБОЧИЙ схеми "Запаси вільної води на Землі,"  "Складові гідросфери.",   а решта схем за бажанням (по мірі зацікавленості).

2.Тема  уроку: "Світовий океан та його частини. Острови в океані." Практична робота №6 (початок), працюємо з практичною роботою по мірі вивчення тем. Працюємо в зошиті для ПРАКТИЧНИХ! стр 21-23, 24-25.

ЗАВДАННЯ: 1. на стр 21, користуючись відео, запишіть визначення понять: океан, море, затока, протока.

2. виконайте завдання №2 стр 22 (по варіантах)

3. виконайте частково завдання 3 стр 23 (нанесіть на карту світу океани, моря, затоки, протоки, острови) Користуйтесь картою атласу.

понеділок, 21 березня 2022 р.

11 кл 22.03.2022

 Доброго дня!        22.03.2022

Тема уроку: "Виробництва первинного сектору"

Завдання: 1. попрацюйте з картою (карта у відео і карта в атласі: краще запам'ятаєте)

а) корисні копалини світу, країни -експортери різних видів ресурсів

б)поширення с/г -ських культур в світі, їх зв'язок з кліматичними поясами та природними зонами;

в) географія поширення тваринництва, зв'язок з кормовою базою

2. виконайте в зошиті завдання №1 (підручник,  стр 111) таблиця. візьміть для порівняння та характеристики  Ів   Північну Америку, Австралію, Африку

                             ІІв  Європу, Південну Америку, Азію.

10 кл 22.03.2022

Доброго дня! 22.03.2022 

Тема уроку:   "Загальна характеристика країн Океанії"
Завдання:  1. випишіть в зошит  а) чинники, що визначають місце країн в міжнародному поділі праці (по пунктах , коротко)
                    б) основні характеристики населення Океанії (кількість, густота, народжуваність, смертність, природний приріст, тип відтворення, зайнятість)
                     в) види господарської діяльності.

7 кл 22.03.2022

 Доброго дня!    22.03.2022

Тема уроку: "Географічне положення Євразії. Дослідження та освоєння материка."

Завдання; 1. позначте на контурній карті межу між Європою і Азією;

                2. Практична робота №10 "Позначення на контурній карті об'єктів берегової лінії материка", у виконанні практичної роботи вам допоможе відео.

                3. В зошит випишіть прізвища дослідників.

четвер, 17 березня 2022 р.

8 кл 18.03.2022

 Доброго дня!           18.03.2022

Тема  уроку; "Природні зони України. Лісостепова зона"


Завдання: заповніть таблицю, переглянувши відео та/або користуючись текстом підручника

План

Характеристика

Географічне положення

 

Тектонічна будова

Український кристалічний щит, Дніпровсько-Донецька западина

Рельєф

Подільська височина, …..

Корисні копалини

Придніпровський буровугільний бас., Східний нафтогазоносний бас., … залізорудний бас

Клімат

t січня …..         t липня ……                   кількість опадів ……    

Поверхневі води

басейни рік Пд Буг, Дніпро, Сіверський Донець

Рослини

 

Тварини

 

Грунти

сірі лісові та опідзолені чорноземи

Фізико-географічне районування

Західноукраїнський край, Дністровсько-Дніпровський …..

Д/З Попрацюйте з тематичними картами атласу по природній зоні лісостепу (назви тематичних карт - це пункти плану таблиці).