неділя, 28 лютого 2021 р.

11 клас ЗЗСО №4 / ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!         01/02 березня 2020-2021 н р 

Запишіть число і тему уроку: "Міграції у світосистемі.Статево-віковий склад населення"

ЗАВДАННЯ: Уважно послухайте відео та/або попрацюйте із параграфом 19 вашого підручника, зробіть схематичний конспект.

Виконайте практичну роботу №7, стр 99-100 вашого підручника, використовуючи статистичні дані  (таблиця, стр 100). Роботу виконуйте у ваших робочих зошитах. У таблиці дані показники у проміле, вам необхідно визначити у абсолютних показниках.

Наприклад: щоб визначити а) кількість народжених в Китаї за рік, якщо коефіцієнт народжуваності 12 проміле, а чисельність населення 1383,9 млн чол. треба 1383.9 *12/1000= 16,6 млн чол

б) кількість померлих в Китаї протягом року, якщо коефіцієнт смертності 7,3 проміле, к-сть населення  1383,9 млн чол.    1383,9*7,3 / 1000=10,1 млн чол

в) величину природного приросту          16,6-10,1=6,5 млн чол

г) величину міграції в Китаї, якщо коефіцієнт  міграції 0,44 проміле  (отже імігрантів більше ніж емігрантів, бо число додатнє). 1383,9 * 0,44 / 1000 = 0,6 млн чол (600 000 чол)

Д/З Виконати завдання уроку, роботи здати на наступний очний урок.

6 клас ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!       03 березня 2020-2021 н р 

Запишіть число і тему уроку: " Світовий океан та його частини. Суходіл в океані". 

ЗАВДАННЯ: Послухайте уважно про що йдеться у відео, та/або опрацюйте параграф у вашому підручнику (41)

Попрацюйте з картою атласу (фізична карта півкуль, або карта Світового океану), знайдіть об'єкти (моря, затоки, протоки, острови, півострови, які є у вашій практичній роботі №6)

Нанесіть ці об'єкти на карту (зошити для практичних робіт).

Д/З Виконати завдання уроку, роботи не здавати

7 клас ЗЗСО №4 / ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!          01 /02березня 2020-2021 н р

Продовжуємо працювати над попередньою темою. Попрацюйте уважніше з розташуванням і різноманітністю корисних копалин Євразії (картою в атласі). Завершіть практичні завдання теми (в зошиті для практичних робіт).

Роботи здавати не потрібно.


четвер, 25 лютого 2021 р.

10 клас

 Доброго дня, діти!          26 лютого 2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "США. Місце країни в світі та регіоні. Особливості сучасного постіндустріального розвитку." 

ЗАВДАННЯ: Прослухати уважно пояснення, зробити конспект, виділивши чинники розвитку країни, лідерства країни (І-ІІІ м) в різних галузях господарства; попрацюйте з додатковою літературою і знайдіть найбільші ТНК США різних галузей.


Д/З Виконати завдання уроку, опрацюйте параграф 25 вашого підручника

середа, 24 лютого 2021 р.

9 клас

 Доброго дня, діти!    25 лютого  2020-2021 н р

Розпочинаємо вивчення третинного сектору економіки темою "Транспорт, його роль в нац економіці. Види транспорту".

ЗАВДАННЯ: Уважно послухайте пояснення матеріалу і зробіть довільний конспект, зверніть увагу на економічні показники транспорту!!!

вид транспорту

переваги

недоліки

 

 

 

 

 

 

Д/З Виконайте завдання уроку, опрацюйте відповідний параграф підручнику, конспекти не здавайте.

8 клас

 Доброго дня, діти!     25 лютого 2020-2021 н р

Запишіть число (25 лютого) і тему уроку: " Ландшафти України. Фізико-географічне районування." Працюєте 2 уроки (25.02, 26.02)

ЗАВДАННЯ: Уважно послухайте пояснення матеріалу, (слухайте невеликими кусочками і паралельно працюйте з картою "фізико-географічне районування")

2. опрацюйте відповідний параграф підручника (33,34), розберіться із схемами в підручнику. 

3. Зробіть  довільний конспект.


Д/З Виконати завдання уроку, конспекти не здавати

вівторок, 23 лютого 2021 р.

7 клас ЗЗСО №4 / ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!         24 лютого 2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Євразія. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини материка". 

ЗАВДАННЯ: 1 Уважно подивіться відео пояснення теми уроку, в робочих зошитах запишіть назви 5 давніх платформ і 2 платформи молодих і запишіть форми рельєфу, що їм відповідають.

тектонічні  структури

вік

форма рельєфу

східно-європейська платформа

давня

східно-європейська рівнина

 

 

 

і т д

2 Запишіть фактори, які вплинули вагомо на формування рельєфу Євразії

3. Практична робота № 10 (продовження) "Позначення на контурній карті основних форм рельєфу материка"  

Д/З Виконати завдання уроку, параграф підручника відповідний, здавати не потрібно.

6 клас ЗЗСО №4

 Доброго дня, діти!        24 лютого 2020-2021 н р 

Запишіть число (24 лютого) і тему уроку: "Гідросфера. Розподіл води між частинами гідросфери".

ЗАВДАННЯ:  Уважно подивіться презентацію і  в робочих зошитах зробіть схему "гідросфера", що у презентації на 2:36 (на другій хвилині : 36 сек)

Д/З Опрацюйте завдання уроку, конспект здавати не потрібно.

понеділок, 22 лютого 2021 р.

6 клас ЗЗСО №4

 Доброго дня, діти!   22 лютого 2020-2021 н р 

Завершили ми з вами тему "Атмосфера". Завданням уроку буде:

1. Розв'яжіть задачу: визначити атмосферний тиск на вершині гори висотою 3850 м, якщо тиск біля підніжжя 740 мм рт ст.?

2. Визначити висоту гори, якщо температура на вершині  -8, а біля підніжжя  + 22?

3 Визначити середню добову температуру за даними:

6 год

9 год

12 год

15 год

18 год

24 год

3 год

-5

0

+2

+8

-1

-4

-6

4. Накресліть графік добового  ходу температур за даними (табл завд 3)

5 клас природознавство

 Доброго дня, діти!       23 лютого 2020-2021 н р 

Діти, в середу ви будете в школі, заберіть свої зошити з природи (робочі і практичні) у мене на столі в учительській.

Запишіть число (23 лютого) і тему уроку: "Вода - розчинник. Розчини та його компоненти".

ЗАВДАННЯ: 1. Уважно подивіться відеопояснення уроку, в зошит занотуйте основні схеми з відеоуроку. Розберіться уважно із складовими розчину.

2. До цієї теми уроку у нас є ще практичне заняття "дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії)".


Д/З Виконати завдання уроку, здавати не потрібно

11 клас ЗЗСО №4

 Доброго дня, діти!             22 лютого 2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Демографічні процеси. Демографічна політика. Статево-вікова структура населення, її характеристика." 

        ЗАВДАННЯ: Перегляньте відео, зробіть довільний конспект, якщо не зручно працювати із відео, працюйте із текстом підручника (параграф 18)

2 Завдання д/з із відео (на карті)


Д/З Виконати завдання уроку, здавти не потрібно

7 клас ЗЗСО №4

 Доброго дня, діти!         22 лютого 2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: " Дослідження та освоєння материка Євразія"

ЗАВДАННЯ: Перегляньте презентацію (вона керована і без звуку) і заповніть таблицю

Дослідник

період, роки

 Дослідження, відкриття

 

 

 

 

 

 


Д/З Виконати завдання уроку, здавати не потрібно


пʼятниця, 19 лютого 2021 р.

10 клас

 Доброго дня, діти!        19 лютого 2020-2021 н р 

У вас сьогодні практична робота №5 "Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку"

УСПІХУ!!!

5 клас природознавство

 Доброго дня, діти!       19 лютого 2020-2021 н р 

Запишіть число і тему уроку: "Вода на Землі. Властивості води. Агрегатні стани води".

ЗАВДАННЯ: 1 Перегляньте відео, в зошитах запишіть:схему "стани води", властивості води, про які почуєте.

 

Д/З Виконати завдання уроку, здавати не потрібно.

8 клас

 Доброго дня, діти!   19 лютого 2020 - 2021 н р 

Запишіть число і тему уроку: "Тваринний світ України. Тваринні ресурси".

ЗАВДАННЯ: Параграф 32, стр 165 (завд 6) ; поняття "акліматизація", "реакліматизація" запис в зошит

середа, 17 лютого 2021 р.

9 клас

 Доброго дня, діти!             18 лютого 2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Виробництво продуктів харчування у світі" 

ЗАВДАННЯ: 1 Перегляньте відео, познайомтесь із відповідним параграфом підручника, попрацюйте із тематичними картами атласу і заповніть таблицю.

харчове виробництво

сировина

Географія поширення

Чинник розміщення

Країни-лідери

вир-во цукру 

 

 

 

 

 і т д

 

 

 

 

Д/З Виконати завдання уроку, роботи здавати не потрібно.

8 клас

 Доброго дня, діти!          18лютого 2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Різноманітність рослинності. Закономірності поширення. Рослинні ресурси".

ЗАВДАННЯ: 1. На основі переглянутого відео, тексту підручника, відповідних карт атласу заповніть таблицю.

Тип рослинності

Види рослин

Рослинні угрупування

Лікарські рослини

Господарске значення

лісова

Сосна, ялина, дуб;

Ясен, берест;

Граб, бук

Соснові, дубово-грабові, вільхові…

Шипшина, чорниця, валеріана, звіробій

Технічне, водо охоронне, оздо ровче, кормова база.

Лучна

 

 

 

 

Степова

 

 

 

 

болотна

 

 

 

 Д/З Виконати завдання уроку, здавати не потрібно. (перевірю пізніше)

вівторок, 16 лютого 2021 р.

5кл природознавство

 Доброго дня, діти!    16 лютого 2020-2021 н р

Запишіть число (16 лютого) і тему уроку: "Повітря - суміш газів. Значення повітря. Властивості повітря".

ЗАВДАННЯ: 1 Уважно подивіться відео, у зошитах запишіть: а) склад повітря;           б) значення повітря (1..,2..,3..,4...,5..); в) властивості повітря (1..,2..,3...,4...,5...)

Д/З Виконати завдання уроку, опрацювати відповідний параграф підручника.

понеділок, 15 лютого 2021 р.

7 клас ЗЗСО №4/ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!     15-17.02/16-18.02 2020-2021 н р 

Розпочинаємо вивчення материка Євразія. Запишіть число (15/16 лютого) і тему уроку: "Євразія. Географічне положення."(працюємо 2 уроки)

ЗАВДАННЯ: 1 Перегляньте уважно відео урок, в зошити запишіть а) риси географічного положення материка (за пунктами плану); б)випишіть назви крайніх точок Євразії та визначте їх географічні координати

2.Практична робота №10 (початок) "Позначення на контурній карті об'єктів берегової лінії материка"

Д/З Виконати завдання уроку, здавати не потрібно

6 клас ЗЗСО №4/ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!         15-17.02/ 17-19.02  2020-2021 н р

Запишіть число (15 лютого/17 лютого) і тему уроку: "Клімат, кліматотвірні чинники, кліматичні пояси" (працюємо з темою 2 уроки)

ЗАВДАННЯ: 1 уважно опрацювати відео (параграфи 38,39); в робочому зошиті занотувати: а) визначення понять "клімат", "повітряна маса", "циркуляція атмосфери", "альбедо", "кліматичний пояс"; б)зробити схеми "кліматотвірні чинники", "характеристика повітряних мас",                                                                                                                        кліматичні пояси

                  основні                            перехідні

                       ?                                         ?

Д/З Виконати завдання уроку

11 клас ЗЗСО №4/ ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!  15 лютого/16 лютого 2020-2021 н р

Запишіть число (15 лютого) і тему уроку: "Біосфера. Грунти.Природні зони". 

ЗАВДАННЯ: 1 Перегляньте відео і в робочому зошиті зафіксуйте всі схеми, на яких базується пояснення нового матеріалу

2 На основі тексту підручника (параграф 16), виконайте завдання 1 (стр 85) в рубриці "перевірте, чого ви навчились" письмово в зошиті.

Д/З параграф 16, письмові завдання уроку.

пʼятниця, 12 лютого 2021 р.

10 клас

 Доброго дня, діти!              12 лютого 2020-2021 н р 

Продовжуємо вивчення країн Америки і сьогодні темою уроку є: "Третинний сектор економіки країн Америки". Запишіть число(12 лютого) і тему уроку.

ЗАВДАННЯ: 1 Прослухати уважно пояснення нового матеріалу (можна опрацювати відповідний параграф тексту підручника); в зошиті зробити короткий конспект.

2 виконати завдання практичні, які поставленні у завданнях уроку(див відео)


Д/З Виконати всі завдання уроку, здати мені на вайбер (068-791-34-77) до 21 год сьогодні.

четвер, 11 лютого 2021 р.

5 клас

 Доброго дня, діти!!!                   12 лютого 2020-2021 н р 

Запишіть число (12 лютого) і тему уроку:"Грунт, його значення і властивості". 

ЗАВДАННЯ: 1 уважно передивіться відео, в зошити занотуйте: а) схему "склад грунту"; б) схему "види грунту", в) догляд за грунтом.

8 клас

 Доброго дня, діти!          12 лютого   2020-2021 н р

Завданням сьогоднішнього уроку є практична робота №8  "Порівняльний аналіз різних типів грунтів України".

8 клас

 Доброго дня, діти!        11 лютого  2020-2021 н р

Запишіть число (11 лютого) і тему уроку: "Умови грунтоутворення, структура грунту, грунтові горизонти. Основні типи грунтів"

ЗАВДАННЯ: 1 Опрцьовуючи перше відеопояснення (це перша частина теми уроку), в зошитах запишіть: а) визначення основних понять теми: грунт, дефляція, меліорація; б) замалюйте схему грунтових горизонтів, підписавши їх (можна працювати і з підручником) 

ЗАВДАННЯ: 2. Опрацьовуючи наступне відео, складіть таблицю

Тип грунту, підтипи (якщо є)

поширення

Особливі характеристики

родючість

Дерно-підзолисті

Північні райони України

Світло-сірого кольору, погані фізичні і водні властивості

Малородючі  

 

 

 

 

 і т.д.

Д/З Виконати завдання уроку.

9 клас

 Доброго дня, діти!    11 лютого 2020-2021 н р

Сьогодні ми завершуємо розділ  "Вторинний сектор економіки" темою: " Харчова прмисловість. Виробництво харчових продуктів в Україні". Запишіть число (11 лютого) і тему уроку.

ЗАВДАННЯ: 1 уважно послухати пояснення відеоуроку, в ході якого в зошити занотувати:          а) орієнтація галузей харчової промисловості на певні чинники розміщення (табличка у відео)     б) скласти таблицю за зразком:

Назва галузі

сировина

Чинник розміщення

Географія галузі (області, с/г зони)

Олійно-жирова

Соняшник, соя, рапс (ріпак)

Сировинний

Лісостеп, степ

 

 

 

 

і т.д

Д/З Виконати завдання уроку, опрацювати параграф 35.

вівторок, 9 лютого 2021 р.

7 клас СЗШ №4 і СЗШ №5

 Доброго дня, діти!             10 лютого/11 лютого 2020-2021 н р

Завершуємо вивчення материка Північна Америка і сьогодні тема уроку: "Населення. Держави Північної Америки". Запишіть число (10 лютого/11 лютого) і тему уроку.

ЗАВДАННЯ: 1. Опрацювати презентацію (вона без звуку):

а) уважно її переглянути, познайомитись із особливостями заселення і розселення на території материка; найбільшими країнами;   б) в зошиті: із презентації перенести схему "Етнічний склад населення Північної Америки" і "Економічний розвиток території".

2. Практична робота №9 (завершення) "Позначення на контурній карті найбільших держав Північної Америки"


Д/З Виконати завдання уроку, роботи здавати не потрібно, підготуйте їх до наступного очного уроку.

понеділок, 8 лютого 2021 р.

7 клас СЗШ №5

 Доброго дня, діти!            09 лютого 2020-2021 н р

Продовжуємо вивчення материка Північна Америка, тема уроку сьогодні: "Зміна природи материка людиною. Екологічні проблеми. Об'єкти. занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО". 

Запишіть число (09 лютого), тему уроку. 

ЗАВДАННЯ: 1.в зошит запишіть: 

екологічні проблеми: забруднення річок, озер, вод океану; промислова вирубка лісів; деградація земель внаслідок сільськогосподарського освоєння; надзвичайна зміна природи в районах видобутку корисних копалин; забруднення атмосфери промисловими виробництвами і транспортом; вплив людини на видовий склад органічного світу.

2.пропоную переглянути відео і познайомитись з об'єктами природної спадщини ЮНЕСКО Північної Америки і виконати дослідження на стр 24 вашого зошита для практичних робіт (зразу на наступній сторінці після практичної №9)

Д/З ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ УРОКУ.

неділя, 7 лютого 2021 р.

6 клас СЗШ №4/СЗШ №5

 Доброго дня, діти!!!           08 лютого / 10 лютого  2020-2021 н р 

Наступних два уроки ми з вами поговоримо про погоду. Запишіть число (08 лютого / 10 лютого) і тему уроку: "Погода, її елементи, мінливість. Служба погоди".

ЗАВДАННЯ: 1. Познайомтесь із матеріалами презентації та/або текстом підручника (параграф 37)

2. в зошиті: а) напишіть визначення терміну "погода"                                                       б) заповніть пропущені місця в таблиці (таблицю перенесіть в зошит)

Показник погоди

прилади

Одиниці вимірювання

Температура

 

 

Відносна вологість

гігрометр

 

Атмосферний тиск

 

 

Хмарність

На око

Бали (0-10)

Опади

 

  мм

Напрям вітру

 

---

Сила вітру

    ---

 

швидкість

 

 м/с

в) Які показники погоди будуть найбільше цікаві людям різних професій? (завершити схему)

Морякам  ……. Вітер і опади

Льотчикам……  ?, ….?,  хмарність

Шоферам …….. ?, ….?

Працівникам сільського господарства  ……?, …..?, вологість, …..?

УРОК ДРУГИЙ     (10 лютого / 12 лютого)   "Служба погоди"

3. Пропоную віртуальну екскурсію на центральну гідрометеостанцію в м.Київ (побачите, як насправді і для чого ведуться спостереження за погодою) Це завдання другого уроку на цьому тижні, тому обов'язково його подивіться. Після/або під час перегляду відеоекскурсії спробуйте дати відповіді на запитання: (письмово: номер запитання і відповідь)

1 Яким видам господарської діяльності потрібна інформація метеостанцій?                    2. Скільки метеостанцій є на Україні?                                                                                    3. Льодоскоп - що це за прилад?                                                                                              4. Які прилади є в психрометричній будці?                                                                            5. Як часто запускають радіозонд? Що він фіксує?                                                              6. Які прилади-самописці демонструвались у відео? Що ними фіксують?

Д/З Виконати завдання уроків (двох) у зошиті  і параграф 37.