неділя, 30 жовтня 2022 р.

8 кл 31.10.2022

 Доброго дня!   31.10.2022

Тема: "Географічне положення".

Завдання: працюємо з підручником!!! параграфи 10,11!!!

1. Опрацюйте параграфи і занотуйте схему мал 22, стр 46 (в робочому зошиті)

 2. стр 53, завдання №2 в рубриці "Перевір себе" (таблиця "географічне положення України"), виконайте письмово                            

6 кл 31.10.2022

 Доброго дня!   31.10.2022

Тема: "Визначення географічних координат".

Завдання: 1  в робочому зошиті за прикладами у відео запишіть визначення географічних координат (ті точки, які пропонують  у відео) - це буде класна робота

2 як домащнє завдання, на ваш вибір визначити географічні координати за політичною картою півкуль 3 точки! Практичну роботу не виконуємо!!!

5 кл пізнаємо природу 31.10.2022

 Доброго дня!   31.10.2022

Тема: "Які властивості у газів".

ЗАВДАННЯ: перегляньте відеопоснення, в зошит робочий запишіть:                                                       1) властивості газів   2)  використання газів

3) візьміть зошит для практичних робіт (стр 12-13, дослідження "Дослідження властивостей твердих тіл, рідин, газів").    Виконайте роботу, запишіть висновок. Гарного і мирного дня!

пʼятниця, 28 жовтня 2022 р.

Олімпіадні завдання з географії 8-11 кл

 Підписуємо роботу:                                         Робота 

                                                      учасника  І етапу Всеукраїнських

                                                                олімпіад  з географії

                                                             учня/учениці    класу

                                                                ЗЗСО І-ІІІ ст м Гайсин

                                                                       Прізвище ім'я

                                                        8 клас

Практичні завдання

1.      Визначте, яка з точок лежить найближче до полюса, а яка до Гринвіцького меридіана: А (X = 5 865 799; Y = 4 500 041); В (X= 3 211 986; Y = 4 324 980); С ( Х = 4 900 999; Y = 4 425 000). Відповідь обґрунтуйте.                         10 балів

2.      Складіть маршрут туристичної подорожі та зобразіть його схематично, використовуючи такі умовні знаки: фруктовий сад, криниця, стежка, дерев'яний міст, поодинокі дерева, кущі, луки, болота, джерело, яр.                                               10 балів

Тестові завдання

1. Укажіть частину суходолу яка не є материком:

А Азія                          Б Африка            В Європа                      Г Америка

2. Укажіть райони світу на побудованих у циліндричних проекціях картах, де довжини ліній найбільшою мірою спотворені

А екватор           Б тропіки                      В помірні широти        Г полюси

3. Без урахування проходження державних кордонів другий часовий пояс розташовувався б між меридіанами:

А 15° сх. д. і 30° сх. д.                                     Б 7° 30' сх. д. і 22° 30' сх. д.

В22°30' сх. д. і 37° 30' сх. д.                            Г 30° сх. д. і 45° сх. д.

4. До форм рельєфу екзогенного походження належать:

А рифтові долини        Б лаколіти          В дюни       Г вулкани

5. Охолоджуючий вплив на західну частину Південної Америки має течія:

А Північноатлантична          Б Перуанська  В Аляскинська         Г Бенгельська

6. Оберіть географічну довготу крайньої північної точки України:

А 33011/ сх.д.      Б 33044/  сх.д.               В 22008/  сх.д.               Г 40013/ сх.д.

7. Якщо в пункті А місцевий час взимку відстає від київського поясного часу на 20 хв, то географічна довгота пункту А становить: 

    А 35° сх. д.     Б 25° сх. д.         В 24° сх. д.                    Г 45° сх. д.

8. У межах якого кліматичного поясу розташована більша частина Аравійського півострова?

А субекваторіального Б субтропічного В тропічного  Г екваторіального

9. Зазначте  дату настання Дня весняного рівнодення у 2018 р.:

А 20 березня                Б 21 березня                 В 22 березня       Г 23 березня

10. Які з внутрішніх планет Сонячної системи не мають супутників:

А Меркурій і Венера                                        Б Венера і Земля  

В Юпітер і Сатурн                                            Г Марс і Уран

11. Між азимутом 300º та напрямком на північний схід різниця (кут) складає:

А 15º                   Б 45º                             В 105º                 Г 195º

12. Зазначте, хто вперше склав докладні карти території України:

А К. Птолемей             Б Геродот           В Гійом де Боплан       Г О.Тілло


9 клас

Практичні завдання

 

1. За допомогою горизонталей накресліть горб на плоскій рівнині з двома вершинами, витягнутий із заходу на схід. Східна вершина має відмітку 47 метрів, а західна – 61 метр, сідловина між ними – 31 метр, південно-західні схили горба значно крутіші за інші. Горизонталі проведіть через п’ять метрів.                                                     5 балів

2. Які країни Європи не входять до  Європейського Союзу10 балів

Тестові завдання

1. Укажіть назву водного об’єкта, який складає єдине ціле з річкою Дніпро:

А Дністровський лиман                           Б річка Інгул

В Кременчуцьке водосховище                Г Печенізьке водосховище

2. Охолоджуючий вплив на західну частину Південної Америки має течія:

А Північноатлантична          Б Перуанська      В Аляскинська    Г Бенгельська

3. Укажіть частину суходолу яка не є материком:

А Азія                          Б Африка                     В Європа                      Г Америка

4. Укажіть райони світу на побудованих у циліндричних проекціях картах, де довжини ліній найбільшою мірою спотворені

А екватор                     Б тропіки                      В помірні широти                 Г полюси

5. Людина, яка перебуває в гірській долині на Землі, крикнувши чує відгомін (луну), оскільки звук відбивається від навколишніх гір.  У подібній ситуації на Місяці відгоміну не буде чутно, оскільки:

А сила земного тяжіння на Місяці дуже мала

Б температура на Місяці дуже низька

В на Місяці немає повітря, яке потрібне для передачі звуку

Г гори на Місяці не відбивають звук

6. Визначте річки, що перетинають державний кордон України:

А Південний Буг                   Б Рось                 В Стрий              Г Дністер

7. Оберіть найдавнішу планетарну структуру із запропонованих:

А Африканський розлом               Б Лавразія          В Гондвана            Г Тетіс

8. Зазначте  дату настання Дня весняного рівнодення у 2018 р.:

А 20 березня                Б 21 березня                 В 22 березня       Г 23 березня

9. Укажіть чинники, від яких залежить наявність льодовиків на вершині Карпат:

А географічне положення                       Б крутизна схил

В висота гір                                              Г особливості клімату території

10. Назвіть область, яка межує з сімома іншими областями України:

А Тернопільська                                      Б Дніпропетровська  

В Черкаська                                             Г Кіровоградська

11. До форм рельєфу екзогенного походження належать:

А рифтові долини                 Б лаколіти           В дюни                Г вулкани


10-11 клас

Теоретичні завдання

2. Охарактеризуйте роль міжнародних організацій у сучасному світі. Відповідь підтвердити конкретними прикладами.                          12 балів

Практичні завдання

1. Визначте, яка з точок лежить найближче до полюса, а яка до Гринвіцького меридіана: А (X = 5 865 799; Y = 4 500 041); В (X= 3 211 986; Y = 4 324 980); С ( Х = 4 900 999; Y = 4 425 000). Відповідь обґрунтуйте.                 10 балів

2. За допомогою горизонталей накресліть горб на плоскій рівнині з двома вершинами, витягнутий із заходу на схід. Східна вершина має відмітку 47 метрів, а західна – 61 метр, сідловина між ними – 31 метр, південно-західні схили горба значно крутіші за інші. Горизонталі проведіть через п’ять метрів.                                           5 балів

       Тестові завдання                                                                                                    

  1. Укажіть райони світу на побудованих у циліндричних проекціях картах, де довжини ліній найбільшою мірою спотворені:     А екватор             Б тропіки            В помірні широти             г) полюси                                                                                              2. Вкажіть, від чого, у першу чергу,  залежить швидкість дрейфових течій                          А рельєф і склад гірських порід       Б географічна широта і швидкість вітру                                В солоність води та її густина         Г глибина і наявність льодовикового покриву                      

3. До форм рельєфу екзогенного походження належать:             А рифтові долини           Б лаколіти          В дюни                Г вулкани                              

4. Охолоджуючий вплив на західну частину Південної Америки має течія:                             А Північноатлантична          Б Перуанська      В Аляскинська       Г Бенгельська                            

5. Оберіть річки, у режимі яких добре виражена межень і пересихання, пов’язане не з їхнім живленням:    А Річки Криму    Б Річки Карпат        В Річки Приазов’я                         Г Річки Західного Бугу                                                                      

6. Зазначте канал у межах України , який з’єднує два водосховища                                                 А Північнокримський               Б Каховський          В Дніпро-Донбас                           Г Дніпро-Інгулець                                                                                                                                                     7. Оберіть твердження, яке є помилковим:                                                                            А найбільший острів США – Гавайї Б найбільший острів Канади – Гренландія В найбільший острів Африки – Мадагаскар Г найбільший острів Греції – Крит               8. Вкажіть назву абсолютних одиниць виміру сили землетрусів, яка використовується в кількісних шкалах:                                                                                          А бали       Б магнітуди                  В термобати                 Г сейсмічні хвилі                   

  9. Вкажіть, в якому поясі найбільш яскраво проявляється зміна пір року:                                         А екваторіальному поясі                   Б тропічному поясі                                                                В помірному поясі                             Г арктичному                                                                         

10. Вкажіть, що є головним досягненням Мартіна Бехайма:                                                                   А перша у світі друкована карта                             Б рівнокутна проекція                                                 В енциклопедичний опис античних країн           Г перший у світі глобуссереда, 19 жовтня 2022 р.

10 кл 20.10.2022

 Доброго дня!   20.10.2022

Тема:  "Італія"

Завдання:        подивіться відео урок, зробіть конспект, звертаючи увагу

 на ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ держави

параграф у підручнику 10

9 кл 20.10.2022

 Доброго дня!   20.10.2022

Тема:  "Сільське господарство світу"

  Завдання:       працюючи з відео, заповніть таблицю

назва географічного поясу

регіон/субрегіон світу

країни-виробники

рослинництво (культури)

країни-виробники

тваринництво

 Помірний

 Америка

 США, Канада, Аргентина

 пшениця,кукурудза

США, Бразилія, Мексика Канада Перу, Чилі 

 свинарство, скотарство, вівчарство, птахівництво,

рибальство

 і так за зразком продовжіть табличку Працюйте із підручником параграфи 13,14

6 кл 20.10.2022

 Доброго дня!    20.10.2022

Тема: "Правила відліку географічної широти і географічної довготи".

Завдання: УВАЖНО подивіться відео пояснення уроку і спрбуйте визначити будь-які 3 точки (на вибір) на політичній карті світу (півкулі) у ваших атласах. Запис зробіть за зразком: 

м Вашингтон (Північна Америка)  39 пн.ш  77 зх д

7 кл 20.10.2022

 Доброго дня!   20.10.2022

Тема:  "Африка. Географічне положення, дослідження та освоєння материка".

Завдання: 1 в зошит РОБОЧИЙ запишіть                                         

                   План характеристики географічного положення материка

1. Розташування материка щодо екватора, найбільша його протяжність з півночі на південь.           2. Півкулі і географічні пояси, в яких лежить материк.                                                                          3. Простягання материка із заходу на схід;  розташування материка щодо Грінвіцького меридіана.                                                                                                                                                    4. Океани та моря, морські течії, що омивають материк.                                                                        5. Інші найближчі материки й шляхи сполучення з ними.

2. Перегляньте УВАЖНО пояснення нового матеріалу і СЛІДКУЙТЕ за поясненням по плану, який записали у зошит!!!

3. Практична робота №3 (стр 8-10 у ваших зошитах для практичних робіт). УВАГА!!! Виконуємо лише частину роботи, а саме:на контурну карту (стр 10, фізична карта Африки) нанесіть із завдання №1 миси, моря, затоки, протоки, острови, півострови. Всі об'єкти показані у відео!

11 кл 20.10.2022

 Доброго дня!    20.10.2022

Тема:  "Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах".                                                                                                                                                      (практична робота №3)

Роботу виконуємо в зошитах для практичних робіт, не забуваємо за висновок в кінці роботи.

Зошити для практичних робіт (з виконаними практичними роботами №1, №3) принести в школу в п'ятницю 21.10. до 14 год!


понеділок, 17 жовтня 2022 р.

10 кл 18.10.2022

 Доброго дня!  18.10.2022

Тема: "Велика Британія".

Завдання: подивіться відео урок, зробіть конспект, звертаючи увагу

 на ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ держави

параграф у підручнику 9

9 кл 18.10.2022

 Доброго дня!   18.10.2022

Тема: "Рослинництво і тваринництво України".

Завдання: подивіться відео уроки і заповніть табличку. 

По підручнику параграфи 11,12

назва АПЗ (агропромислової зони)

Рослинництво

Тваринництво

Поліська

 

 

Лісостепова

 

 

Степова

 

 

Карпатська

 

 

Приміська

 

 
7 кл 18.10.2022

 Доброго дня!  18.10.2022
Тема : "Природні комплекси материків і океанів".


Завдання:  перегляньте відео, заповніть табличку

назва природної зони

кліматичний пояс

умови зими, літа, кількість опадів

тип грунтів, їх родючість

рослини і тварини

 

 

 

 

 


вівторок, 11 жовтня 2022 р.

11 кл 12.10.2022

 Доброго дня!   12.10.2022

Тема: "Сучасні картографічні твори та їх математична основа".

Завдання:

опрацюйте текст параграфа 3 (підручник, це  повторення за 6 кл) стр 19-21 ( до картографічних проекцій). Зробіть записи в зошиті робочому.

8 кл 12.10.2022

 Доброго дня!     12.10.2022

Тема: "Визначення напрямків, відстаней, географічних та прямокутних координат, висот точок за топографічною картою".    Практична робота №1

Виконуємо роботу в зошиті для практичних робіт. (про здачу робіт повідомлю)