середа, 31 березня 2021 р.

9 клас

 Доброго дня, діти!            01 квітня 2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Світовий ринок товарів та послуг."

ЗАВДАННЯ: Уважно подивіться відео, зробіть конспект самостійно (я вчила вас це робити цілий рік):  схеми, чи таблиці, чи тезисний. Він має бути зручний для сприйняття ( і вам і мені). 

ДОДИВІТЬСЯ ВІДЕО І ПОСЛУХАЙТЕ В КІНЦІ ЗІРКУ СЦЕНИ

Д/З Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект здавати не потрібно, знову зберу пізніше.

8 клас

 Доброго дня, діти!         01 квітня 2020-2021 н р

Сьогодні працюємо у зошиті для практичних робіт. У нас практична робота № 9 "Складання порівняльної характеристики природних зон України". 

Завдання виконуємо по варіантах: 

І в  порівняльна характеристика зони Широколистих лісів і Степу;   

 ІІ в порівняльна характеристика природної зони Лісостепу і Мішаних лісів.

Роботи не здаємо, пізніше знову буду збирати.

вівторок, 30 березня 2021 р.

7 клас ЗЗСО №4 / ЗЗСО №5

Доброго дня, діти!    31 березня /01 квітня 2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Зміни природи материка людиною.Найвідоміші об'єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО"

ЗАВДАННЯ:Подивіться відео і вкажіть, яких проблем зазнала територія Євразії під впливом господарської діяльності людиною.

2 Заповніть таблицю, на основі прослуханого відео.

назва об’єкту ЮНЕСКО

географічне розташування, країна

що охороняється

 

 

 Д/З Опрацювати відповідний параграф підручника, роботи здавати не потрібно.
 


6 клас ззсо №5 / ЗЗСО №4

 Доброго дня, діти!          31 березня  2020-2021 н р

Запищіть число (31 березня) і тему уроку: "Льодовики і багаторічна мерзлота"

ЗАВДАННЯ: 1 Уважно подивіться відео і запишіть інформацію, яка вас зацікавить під час перегляду відео. але майте на увазі, що треба виділити основну інформацію, яка стосується теми уроку. 

Д/З Опрацюйте відповідний параграф підручника, роботи здавати не потрібно.

понеділок, 29 березня 2021 р.

5 природознавство

 Доброго дня, діти!     30 березня       2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Чинники живої природи"

ЗАВДАННЯ: Подивіться відео попереднього уроку ще раз, і випишіть чинники живої природи за такою схемою:

                           Чинники живої природи

      позитивний вплив         негативний вплив

Д/З Опрацювати відповідний параграф підручника

7 клас ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!   30 березня 2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Природні зони субтропічного, тропічного, субекваторіального і екваторіального кліматичних поясів Євразії". (продовження)

ЗАВДАННЯ: 1. Подивіться уважно пояснення відеоуроку та/або опрацюйте текст підручника (відповідні параграфи) і складіть таблицю

назва природної зони

кліматичний пояс

грунти

рослинний світ

тваринний світ

 

 

 

 

 
Д/З Опрацювати відповідні параграфи підручника.

неділя, 28 березня 2021 р.

11 клас ЗЗСО №4/ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!    29/30 березня  2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку:" Особливості окремих складових третинного сектору. Формування "інформаційного суспільства".

ЗАВДАННЯ: Послухайте пояснення матеріалу, частина матеріалу по темі ланцюгів доданої вартості вторинного сектору економіки (перших три питання уроку - повторите), а далі - третинного сектору.

Зробіть конспект ПО ТЕМІ УРОКУ (питання 4-6)

Д/З КОНСПЕКТ УРОКУ, здавати не потрібно.

7 клас ЗЗСО №4

 Доброго дня, діти!              25 березня   2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Природні зони. Арктичні пустелі, тундра і лісотундра, ліси помірного поясу."

ЗАВДАННЯ: 1. Подивіться уважно пояснення відеоуроку та/або опрацюйте текст підручника (відповідні параграфи) і складіть таблицю

назва природної зони

кліматичний пояс

грунти

рослинний світ

тваринний світ

 

 

 

 

 Д/ З Виконати завдання уроку, роботи здавати не потрібно

6 клас ЗЗСО №4

 Доброго дня, діти!    29 березня   2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: " Болота, штучні водойми".

ЗАВДАННЯ: 1. Подивіться уважно відео. На попередньому уроці ми з вами вивчали озера (про них ви почуєте на початку даного відео і повторите), а далі пояснення нового матеріалу.

В робочому зошиті занотуйте: а) визначення понять: болото, штучна водойма; б) створіть схему

                                   типи   боліт

                      ?                    ?                      ?

                 (під кожним запишіть їх особливості)

в)                        види штучних водойм

                            ?                  ?                  ?

Д/З Опрацювати відповідний параграф підручника, роботи здавати не потрібно

четвер, 25 березня 2021 р.

10 клас

Доброго дня, діти!         26 березня  2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Бразилія".

ЗАВДАННЯ: 1 Послухати уважно відео пояснення і зробити конспект (стислий, тезисний), звертаючи увагу на картосхеми, діаграми, які використовуються при поясненні.


Д/З Опрацювати відповідний параграф підручника, роботу здавати не потрібно.

8 клас ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!   26 березня         2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Природні умови Чорного і Азовського морів".

ЗАВДАННЯ:1. Подивіться відео (перше- Чорне море,   друге - Азовське море), заповніть таблицю

План

Чорне море

Азовське море

Загальна характеристика

 

 

Тектонічні структури

 

 

Глибини (середні і максимальні)

 

 

Географічні об’єкти

 

 

Річки, що впадають

 

 

Клімат

 

 

Солоність

 

 

Відмінні особливості

 

 

Рослинний світ

 

 

Тваринний світ

 

 

Мінерально-сировинні ресурси

 

 

Природоохоронні території

 

 

 д/з Опрацювати відповідні параграфи підручника, роботи здавати не потрібно

6 клас ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!    26 березня   2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: " Болота, штучні водойми".

ЗАВДАННЯ: 1. Подивіться уважно відео. На попередньому уроці ми з вами вивчали озера (про них ви почуєте на початку даного відео і повторите), а далі пояснення нового матеріалу.

2 В робочому зошиті занотуйте: а) визначення понять: болото, штучна водойма; б) створіть схему

                                   типи   боліт

                      ?                    ?                      ?

                 (під кожним запишіть їх особливості)

в)                        види штучних водойм

                            ?                  ?                  ?

     

Д/З Опрацювати відповідний параграф підручника, роботи здавати не потрібно

5 клас природознавство

 Доброго дня, діти!          26 березня  2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Чинники середовища життя на планеті Земля".

ЗАВДАННЯ: 1. Уважно подивитись відео і зробити записи: а) поняття "середовище життя", "чинники середовища життя" б) схему "чинники середовища життя".


Д/З Опрацювати відповідний параграф підручника, роботи здавати не потрібно

середа, 24 березня 2021 р.

9 клас

 Доброго дня, діти!      25 березня    2020-2021 н р 

Запишіть число і тему уроку: "Торгівля, як вид послуг в Україні".

ЗАВДАННЯ: 1 Послухайте пояснення з відео та/або опрацюйте відповідний параграф підручника. 

2. Зробіть конспект, звернувши увагу на: визначення поняття "торгівля", види торгівлі (схема відео), чинники концентрації та розміщення роздрібної торгівлі, великих маркетів, торгово-розважальних центрів.


Д/З Виконати завдання уроку, роботи здати (робочі і практичні зошити) у п'ятницю 26.03, принести в школу до 12 год дня, буду чекати.

8 клас ЗЗСО №5

Доброго дня, діти!          25 березня  2020-201 н р

Запишіть число і тему уроку: "Природні зони України. Гірські ландшафти Кримських гір".

ЗАВДАННЯ: намалюйте схему Кримських гір за поясненням (назви хребтів. враховуючи напрям їх простягання)

 2 Подивіться уважно відеоурок, текст підручника і  в робочому зошиті складіть таблицю:

план

характеристика

географічне положення

 

межа природної зони


тектонічна будова (структури)

 

рельєф (форми)

 

клімат

 

поверхневі води

 

грунти

 

рослини, рослинні ресурси

 

тварини

 

ландшафти

 

антропогенні ландшафти

 

природозаповідні об’єкти

 
Д/З Виконати завдання уроку, роботи здавати не потрібно

7 клас ЗЗСО №5

 Доброго дня, діти!              25 березня   2020-2021 н р

Запишіть число і тему уроку: "Природні зони. Арктичні пустелі, тундра і лісотундра, ліси помірного поясу."

ЗАВДАННЯ: 1. Подивіться уважно пояснення відеоуроку та/або опрацюйте текст підручника (відповідні параграфи) і складіть таблицю

назва природної зони

кліматичний пояс

грунти

рослинний світ

тваринний світ

 

 

 

 

 

 

Д/З Виконати завдання уроку, роботи здавати не потрібно

вівторок, 23 березня 2021 р.

7 клас ЗЗСО №4

 Доброго дня, діти!              24 березня  2020-2021 н р

Запишіть число ( 24 березня) і тему уроку: "Води суходолу Євразії".

ЗАВДАННЯ: 1 Переглянути уважно відео, на основі його та/або тексту підручника, заповнити таблицю.

2 Практична робота № 10 (продовження) "Позначити на контурній карті основних річок та озер материка". Нагадую: синім олівцем наводимо русло річки, а синьою ручкою друкованим шрифтом, вздовж простягання  підписуємо; озеро - синім обводимо, підписуємо паралельно паралелям (див атлас)

Басейн океану

назви річок

особливості режиму річок

особливості живлення річок

Примітка

Північно-Льодовитого

 

весняна повінь, льодостав 5-6 місяців

 

календарна весна і кліматична не співпадають

Тихого

Амур, янцзи, Хуанхе, Меконг

 

 

Янцзи- найдовша річка Євразії

Індійського

 

повноводні влітку, маловодні взимку

 

 

Атлантичного

 

 

річки Пн Європи снігове, Зах Європи- дощове, Сх Європи – змішане з переважанням снігового; Пд Європа -дощове

 

Внутрішнього стоку

Волга, Амудар’я, Сирдар’я

 

 

активно використовуються в гос-ві; проблема Аральського моря.

Д/З Виконати завдання уроку, роботи здавати не потрібно, знову пізніше зберу.