понеділок, 6 лютого 2023 р.

7 кл 07.02.2023

 Доброго дня! 

Тема: "Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Північної Америки".

Завдання: опрацюйте відповідний параграф підручника, за бажанням подивіться відео-урок                            виконайте практичні завдання "Практична робота № 9 (продовженн)"

9 кл 07.02.2023

 Доброго дня!

Тема: "Найбільші виробники та експортери тканин, одягу, взуття.                                                                                            Народні промисли в Україні". (параграфи 33, 34)

завдання:

  • 1. Користуючись додатковими джерелами інформації, визначте, у яких країнах світу виробляють товари під торговельними марками Next, Frank Walder, Ecco, Geox. Складіть список цих товарів. (письмово в зошиті)
  • 2 перегляньте відео "народні промисли України". запишіть в робочий зошит його види, продукцію

неділя, 5 лютого 2023 р.

5 кл 06.02.2023

 Доброго дня!  

Тема: "Чи міститься повітря у грунті. Небезпечні природні явища"

Завдання: 1 подивіться відер-урок та подумайте над завданнями, які пропонують у відео;                                    2 запишіть визначенні поняття "небезпечні явища", запишіть приклади цих явищ

8 кл 06.02.2023

 Доброго дня!   

Тема: "Рослинний світ України".

Завдання: запишіть представників рослинного світу до кожного типу рослинності

середа, 1 лютого 2023 р.

6 кл 02.02.2023

 Доброго дня! 

Тема: "Атмосферні опади" (параграф 36)

Завдання: в робочий зошит запишіть  1 схему "види опадів"                                                                                                                    2 створіть схему самостійно

                                                     опади                                                                                                                                       з хмар                                     з повітря                                                                                                               ?                                                    ?                                                                                                                   ?                                                    ?                                                                                                                 ?                                                       ?                                                                                      3 запишіть прилади, з якими познайомились, що слугують для вимірювання кількості опадів

11 кл 02.02.2023

 Доброго дня! 

Тема:   "Демографічні процеси у світосистемі.                                                                                                          Динаміка чисельності. Демографічний перехід."

Завдання: 1. по параграфу 17 (минулий урок) виконайте завдання (письмово в зошиті) 3 стр 90 (табличка по складових компонентах світосистеми) на закріплення теми                                                      2 параграф 18 (стр 91-93 до статевої структури):                                                                                          згадайте поняття: демографічний вибух, демографічна криза, депопуляція, природний рух населення, відтворення населення (просте, звужене, розширене)                                                                   3. суть концепції демографічного переходу


10 кл 02.02.2023

 Доброго дня! 

Тема: "Америка. Склад регіону, форми правління та територіального устрою.                                                                      Міжнародні організації. Природні умови. Населення."

Завдання: попрацюйте з текстом підручника (параграф 22) та картою атласу:

1. Географічне положення регіону (Північна і Південна Америки); зверніть увагу на поділ на субрегіони Америки                                                                                                                                                    2 Політична карта Америки ( табл стр 126, підручника) робота з політичною картою атласу                 3 в зошит запишіть а)Міжнародні організації                                                                                                            б) природні ресурси                                                                                                                            в) характеристики населення (прирордний приріст, тип відтворення, склад сім'ї, зайнятість, статева структура, расовий склад, особливості розселення, урбанізаційні процеси)

вівторок, 31 січня 2023 р.

11 кл 01.02.2023

 Доброго дня! 

Тема: "Географічний простір. Світосистема та її підсистеми" (параграф підручника 17)

Завдання: в робочий зошит запишіть 1 визначення понять "географічний простір", "світосистема"                                                                                                                                                                                                                        2 ознаки географічного простору, його види                                                                                                            3 підтипи світосистеми                                                                                                             

8 кл 01.02.2023

 Доброго дня!

Тема: "Грунтові ресурси України. Карта грунтів України."

Завдання: 1 подивіться відео-урок, ще раз маєте можливість переглянути  і повторити інформацію про основні типи грунтів, матеріал для виконання практичної роботи;                                                           2 зверніть увагу на частину теми у відео-уроці про грунтові ресурси;                                                    3 виконайте практичну роботу №8 "Порівняльний аналіз рв\ізних типів грунтів України"                Д/З параграф підручника 30 стр 151-152, виконати практичну роботу. 

ЗДАТИ РОБОЧІ ЗОШИТИ  і для ПРАКТИЧНИХ РОБІТ (№6,№7, №8 мають бути виконані) до п'ятниці!!! (03.02.2023) залишіть в учительській на столі!

понеділок, 30 січня 2023 р.

9 кл 31.01.2023

 Доброго дня! 

Тема: "Виробнництво тканин, одягу, взуття.                                                                                                            Особливості виробничого процесу, чинники розміщення підприємств".

Завдання: 1. запишіть в робочому зошиті: а) чинники розіщення підприємств;                                                            б) заповніть табличку

назва галузі

в світі

в Україні

чинник розміщення

країни-лідери

чинник розміщення

найбільші центри

виробництво тканин

а)бавовняних

 

 

 

 

б)вовняні

 

 

 

 

в)шовкових

 

 

 

 

г)хімічні тканини

 

 

 

 

швейна промисловість

 

 

 

 

взуттєва промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неділя, 29 січня 2023 р.

8 кл 30.01.2023

 Доброго дня! 

Тема:   "Грунти. Умови грунтоутворення. Основні типи грунтів."

Завдання: працюємо з текстом підручника (параграфи 29,30)

в робочий зошит запишіть 1.визначення понять: грунт, структура грунтів, меліорація                                                            2. заповніть таблицю за зразком

(діти, готуємо робочі і практичні зошити до здачі на перевірку, виконуємо все вчасно)

тип грунту

поширення, умови утворення

родючість, структура

негативні процеси, меліорація

використання

дерново-підзолисті

Полісся, Прикарпаття під мішаним лісом, в умовах надмірного зволоження

невисока, часто 1,5-2 % безструктурні, за механічним складом піщані та супіщані

закислення; авапнування, осушувальна меліорація

картопля, жито, ячмінь, горох

сірі лісові

 

 

 

 

чорноземи та їх підтипи

 

 

 

 

каштанові

 

 

 

 

коричневі та червоно -бурі

 

 

 

 


6 кл 30.01.2023

 Доброго дня!  

Тема: " Вода в атмосфері. Вологість повітря." (продивляємось відео до моменту "Хмари", це тема наступного уроку)

Завдання: запишіть у зошит  параграф у підручнику  35                                                                                                                1.визначення, які пропонують у відео                                                                                    2. завдання на визначення відносної вологості повітря                                                                              3 прилади для вимірювання вологості повітря та для зволоження повітря

четвер, 26 січня 2023 р.

11 кл (хімія) 27.01.2023

 Доброго дня! 

Тема: "Особливості взаємодії концентрованої сульфатної кислоти                                                                                        з металами (магнієм, цинком, міддю)"

Завдання: перейдіть на попередній урок (за 25.01.2023) і додивіться відео-урок до кінця.                                    Друга частина відео - тема сьогоднішнього уроку. Зробіть записи,                                                                                       запишіть РІВНЯННЯ РЕАКЦІЙ!

11 кл (біологія) 27.01.2023

Доброго дня!

Тема:  "Популяції, класифікації популяцій. Структура та характеристика.                                                                                               Механізми регуляції."

      Завдання:          подивіться уважно відео-урок,                                                                                                                         виділіть ключове (головне) в поясненні, зробіть нотатки

середа, 25 січня 2023 р.

6 кл 26.01.2023

Доброго дня!

Тема : "РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВПРАВ з тем температура повітря та атмосферний тиск"

ЗАВДАННЯ:подивіться ще раз приклади розв'язування задач, за бажанням запишіть одну-дві задачі в зошит, які для вас важче розв'язати самостійно.


Задачі  на  зміну  температури  повітря  з  висотою

    Для  розвязування  задач  на  зміну  температури  повітря  з  висотою  слід  враховувати  таку  закономірність:

  З  підняттям  угору  на  1000 метрів  температура  повітря  в  тропосфері  знижується  на  6º С.

Приклад  розвязку  задачі
     Відомо, що  на  висоті  500  м  над  рівнем  моря  температура  становить  +20 С. Визначте  температуру  повітря  на  висоті  3 000 м  над  рівнем  моря.

1.     Визначаємо  різницю  висот  у  метрах
3 000 – 500 = 2 500 ( м )
2.     Враховуючи  вище  записану  закономірність, знаходимо, як  зміниться  температура  із  зміною  висоти  на  2 500 м.
Використовуємо  метод  пропорції:

1 000 м – 6º С
2 500 м – хº С

Х= 2 500×6÷1 000
Х= 15º С
3.     Визначаємо  температуру  повітря  на  заданій  висоті
20º С – 15º С = 5º С
Відповідь:  5º С
      Примітка:  слід  памятати, якщо  дана  висота  перебуває  вище  за  задану  точку, то  знаходимо  різницю  температур, якщо  ж  нище  заданої  точки ( наприклад, потрібно  визначити  температуру  на  висоті  100 м  над  рівнем  моря ), знаходимо  суму  температур.

          Щоб  обчислити  середню  температуру  повітря ( за  добу, тиждень, місяць  чи  рік ) необхідно  додати  всі  значення  температур  за  вказаний  період ( враховуючи  математичні  знаки +  або - ) і  знайдену  суму  поділити  на  кількість  спостережень
( знаходимо  середнє  арифметичне ).
Приклад  розвязку  задачі

Час, год
8
12
16
20
24
Температура  повітря,  С
-2
0
+4
+2
-6

Середня  температура    1)   -2+0+4+2-6= -2º С
2)     -2÷5= - 0,4º С

Щоб  обчислити  амлітуду  температур, потрібно  від  найвищого  показника  температури  за  даний  період  відняти  найнижчий.
   Згідно  умови  даної  задачі:

+4 – ( - 6 ) = 10º С.


Задачі  на  зміну  атмосферного  тиску  з  висотою

Для  розвязування  задач  на  зміну  атмосферного  тиску  з  висотою  слід  враховувати  таку  закономірність:

  З  підняттям  угору  на  1000 метрів  атмосферний  тиск  в  тропосфері  знижується  на  100  мм.рт.ст.

Приклад  розвязку  задачі

    Відомо, що  на  висоті  500 м  над  рівнем  моря  атмосферний  тиск  становить  710  мм.рт.ст. Визначте  атмосферний  тиск  на  висоті  2 500 м  над  рівнем  моря.

1.     Визначаємо  різницю  висот  у  метрах:
2 500 – 500  = 2 000 ( м )
2.     Враховуючи  вище  записану  закономірність, знаходимо, як  зміниться  атмосферний  тиск  із  зміною  висоти  на  2 000 м.
Використовуємо  метод  пропорції:
1000 м – 100 мм.рт.ст.
2000м – х  мм.рт.ст

Х= 2 000×100÷1000
Х=200 мм.рт.ст.
3.     Визначаємо  атмосферний  тиск  на  заданій  висоті
710-200=510 мм.рт.ст.
Відповідь:  510  мм.рт.ст.

   Примітка:  слід  памятати, якщо  дана  висота  перебуває  вище  за  задану  точку, то  знаходимо  різницю  тисків, якщо  ж  нище  заданої  точки ( наприклад, потрібно  визначити  атмосферний  тиск  на  висоті  100 м  над  рівнем  моря ),знаходимо  суму  атмосферних  тисків.

Задачі  до  теми  "Атмосферний  тиск"
6  клас

Задача 1. Визначити тиск повітря на висоті 500 м, якщо на рівні моря він становить 740 мм рт. ст. (Баричний ступінь 10 м/мм рт. ст.)
Розв’язок: 1) Визначаємо, на скільки знизиться тиск із підняттям на висоту 500 м:
500м : 10м × 1 мм рт. ст. = 50 мм рт. ст.
2) Потім визначаємо, яким буде атмосферний тиск на висоті 500 м:
740 мм рт. ст. – 50 мм рт. ст. = 690 мм рт. ст.
Відповідь: атмосферний тиск на висоті 500 м становитиме 690 мм рт. ст.

Задача 2. Визначити атмосферний тиск на вершині гори Говерла (2061 м), якщо на висоті 183 м він у цей час становить 720 мм рт. ст.
Розв’язок: 1) Визначаємо, на скільки метрів зміниться відносна висота: 2061м – 183м = 1878 м
2) Далі визначаємо, на скільки зміниться атмосферний тиск при піднятті вгору на 1878 м. Знаючи, що з підняттям вгору на 100 м атмосферний тиск зменшується на 10 мм рт. ст., знаходимо:
1878м : 100м × 10 мм рт. ст.  = 188 мм рт. ст.
3) Визначаємо атмосферний тиск на вершині гори:
720 мм рт. ст. – 188 мм рт. ст. = 532 мм рт. ст.
Відповідь: атмосферний тиск на вершині гори Говерла становитиме 532 мм рт. ст.

Задача 3. Тиск повітря на вершині гори становить 550 мм рт. ст., а біля її підніжжя – 760 мм рт. ст. Визначити висоту гори.
Розв’язок: 1) Визначаємо різницю атмосферного тиску на вершині гори і біля її підніжжя:
760 мм рт. ст. – 550 мм рт. ст. = 210 мм рт. ст.
2) Знаючи, що з підняттям вгору на 100 м  атмосферний тиск знижується на 10 мм рт. ст., визначаємо висоту гори:
210 мм рт. ст. : 10 мм рт. ст. × 100 м = 2100 м
Відповідь: висота гори 2100 м
Сильнішим учням можна запропонувати задачі більш складні:

Задача 4. Атмосферний тиск біля підніжжя гори 760 мм рт. ст., а температура повітря 18°С. Визначити атмосферний тиск на вершині гори, якщо температура повітря на ній становить 15° С.
Розв’язок: 1) Визначаємо, на скільки градусів зміниться температура повітря:
18°С – 15°С = 3°С
2) Визначаємо відносну висоту гори, знаючи, що з підняттям вгору на 1000 м температура знижується на 6°С:
3°С × 1000 м : 6°С = 500 м
3) Далі визначаємо, на скільки зміниться атмосферний тиск, якщо піднятися на висоту 500 м: (баричний ступінь 10 м/мм рт. ст.)
500 м : 10 м × 1 мм рт. ст. = 50 мм рт. ст.
4) Визначаємо, яким буде атмосферний тиск на вершині гори:
760 мм рт. ст. – 50 мм рт. ст. = 710 мм рт. ст.
Відповідь: атмосферний тиск на вершині гори становитиме 710 мм рт. ст.