середа, 25 січня 2023 р.

6 кл 26.01.2023

Доброго дня!

Тема : "РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВПРАВ з тем температура повітря та атмосферний тиск"

ЗАВДАННЯ:подивіться ще раз приклади розв'язування задач, за бажанням запишіть одну-дві задачі в зошит, які для вас важче розв'язати самостійно.


Задачі  на  зміну  температури  повітря  з  висотою

    Для  розвязування  задач  на  зміну  температури  повітря  з  висотою  слід  враховувати  таку  закономірність:

  З  підняттям  угору  на  1000 метрів  температура  повітря  в  тропосфері  знижується  на  6º С.

Приклад  розвязку  задачі
     Відомо, що  на  висоті  500  м  над  рівнем  моря  температура  становить  +20 С. Визначте  температуру  повітря  на  висоті  3 000 м  над  рівнем  моря.

1.     Визначаємо  різницю  висот  у  метрах
3 000 – 500 = 2 500 ( м )
2.     Враховуючи  вище  записану  закономірність, знаходимо, як  зміниться  температура  із  зміною  висоти  на  2 500 м.
Використовуємо  метод  пропорції:

1 000 м – 6º С
2 500 м – хº С

Х= 2 500×6÷1 000
Х= 15º С
3.     Визначаємо  температуру  повітря  на  заданій  висоті
20º С – 15º С = 5º С
Відповідь:  5º С
      Примітка:  слід  памятати, якщо  дана  висота  перебуває  вище  за  задану  точку, то  знаходимо  різницю  температур, якщо  ж  нище  заданої  точки ( наприклад, потрібно  визначити  температуру  на  висоті  100 м  над  рівнем  моря ), знаходимо  суму  температур.

          Щоб  обчислити  середню  температуру  повітря ( за  добу, тиждень, місяць  чи  рік ) необхідно  додати  всі  значення  температур  за  вказаний  період ( враховуючи  математичні  знаки +  або - ) і  знайдену  суму  поділити  на  кількість  спостережень
( знаходимо  середнє  арифметичне ).
Приклад  розвязку  задачі

Час, год
8
12
16
20
24
Температура  повітря,  С
-2
0
+4
+2
-6

Середня  температура    1)   -2+0+4+2-6= -2º С
2)     -2÷5= - 0,4º С

Щоб  обчислити  амлітуду  температур, потрібно  від  найвищого  показника  температури  за  даний  період  відняти  найнижчий.
   Згідно  умови  даної  задачі:

+4 – ( - 6 ) = 10º С.


Задачі  на  зміну  атмосферного  тиску  з  висотою

Для  розвязування  задач  на  зміну  атмосферного  тиску  з  висотою  слід  враховувати  таку  закономірність:

  З  підняттям  угору  на  1000 метрів  атмосферний  тиск  в  тропосфері  знижується  на  100  мм.рт.ст.

Приклад  розвязку  задачі

    Відомо, що  на  висоті  500 м  над  рівнем  моря  атмосферний  тиск  становить  710  мм.рт.ст. Визначте  атмосферний  тиск  на  висоті  2 500 м  над  рівнем  моря.

1.     Визначаємо  різницю  висот  у  метрах:
2 500 – 500  = 2 000 ( м )
2.     Враховуючи  вище  записану  закономірність, знаходимо, як  зміниться  атмосферний  тиск  із  зміною  висоти  на  2 000 м.
Використовуємо  метод  пропорції:
1000 м – 100 мм.рт.ст.
2000м – х  мм.рт.ст

Х= 2 000×100÷1000
Х=200 мм.рт.ст.
3.     Визначаємо  атмосферний  тиск  на  заданій  висоті
710-200=510 мм.рт.ст.
Відповідь:  510  мм.рт.ст.

   Примітка:  слід  памятати, якщо  дана  висота  перебуває  вище  за  задану  точку, то  знаходимо  різницю  тисків, якщо  ж  нище  заданої  точки ( наприклад, потрібно  визначити  атмосферний  тиск  на  висоті  100 м  над  рівнем  моря ),знаходимо  суму  атмосферних  тисків.

Задачі  до  теми  "Атмосферний  тиск"
6  клас

Задача 1. Визначити тиск повітря на висоті 500 м, якщо на рівні моря він становить 740 мм рт. ст. (Баричний ступінь 10 м/мм рт. ст.)
Розв’язок: 1) Визначаємо, на скільки знизиться тиск із підняттям на висоту 500 м:
500м : 10м × 1 мм рт. ст. = 50 мм рт. ст.
2) Потім визначаємо, яким буде атмосферний тиск на висоті 500 м:
740 мм рт. ст. – 50 мм рт. ст. = 690 мм рт. ст.
Відповідь: атмосферний тиск на висоті 500 м становитиме 690 мм рт. ст.

Задача 2. Визначити атмосферний тиск на вершині гори Говерла (2061 м), якщо на висоті 183 м він у цей час становить 720 мм рт. ст.
Розв’язок: 1) Визначаємо, на скільки метрів зміниться відносна висота: 2061м – 183м = 1878 м
2) Далі визначаємо, на скільки зміниться атмосферний тиск при піднятті вгору на 1878 м. Знаючи, що з підняттям вгору на 100 м атмосферний тиск зменшується на 10 мм рт. ст., знаходимо:
1878м : 100м × 10 мм рт. ст.  = 188 мм рт. ст.
3) Визначаємо атмосферний тиск на вершині гори:
720 мм рт. ст. – 188 мм рт. ст. = 532 мм рт. ст.
Відповідь: атмосферний тиск на вершині гори Говерла становитиме 532 мм рт. ст.

Задача 3. Тиск повітря на вершині гори становить 550 мм рт. ст., а біля її підніжжя – 760 мм рт. ст. Визначити висоту гори.
Розв’язок: 1) Визначаємо різницю атмосферного тиску на вершині гори і біля її підніжжя:
760 мм рт. ст. – 550 мм рт. ст. = 210 мм рт. ст.
2) Знаючи, що з підняттям вгору на 100 м  атмосферний тиск знижується на 10 мм рт. ст., визначаємо висоту гори:
210 мм рт. ст. : 10 мм рт. ст. × 100 м = 2100 м
Відповідь: висота гори 2100 м
Сильнішим учням можна запропонувати задачі більш складні:

Задача 4. Атмосферний тиск біля підніжжя гори 760 мм рт. ст., а температура повітря 18°С. Визначити атмосферний тиск на вершині гори, якщо температура повітря на ній становить 15° С.
Розв’язок: 1) Визначаємо, на скільки градусів зміниться температура повітря:
18°С – 15°С = 3°С
2) Визначаємо відносну висоту гори, знаючи, що з підняттям вгору на 1000 м температура знижується на 6°С:
3°С × 1000 м : 6°С = 500 м
3) Далі визначаємо, на скільки зміниться атмосферний тиск, якщо піднятися на висоту 500 м: (баричний ступінь 10 м/мм рт. ст.)
500 м : 10 м × 1 мм рт. ст. = 50 мм рт. ст.
4) Визначаємо, яким буде атмосферний тиск на вершині гори:
760 мм рт. ст. – 50 мм рт. ст. = 710 мм рт. ст.
Відповідь: атмосферний тиск на вершині гори становитиме 710 мм рт. ст.

Немає коментарів:

Дописати коментар