середа, 25 січня 2023 р.

8 кл (хімія) 26.01.2023

 Доброго дня! 

Тема: "Обчислення об'єму певної маси                                                                                                                      або кількості речовини відомого газу за нормальних умов".                                                                                             (розв'язування задач)

Задачі 1 Визначте, яку кількість речовини становить сульфатна кислота масою 490 г?                                   2. Обчисліть масу фосфор (V) оксиду кількістю речовини 5 моль?                                                     3. Визначте число молекул і атомів, що містяться у хлорі кількістб речовини 2,9 моль?                    4. Обчисліть масу кисню об'ємом 2,8 л? (н.у)                                                                                         5. Який об'єм за н.у займе карбон (ІІ) оксид кількістю речовини 0,85 моль?

ЗРАЗОК    Задача . Яка кількість речовини алюмінію міститься в зразку цього металу масою 10,8 г?

   Розв'язок. 
Молярна маса алюмінію складає:
М (Al) = 27 г/моль
Визначаємо кількість речовини алюмінію в зразку:
n (Al) = m (Al) / M (Al)
= 10,8 / 27 = 0,4 моль.

Задача .  Яку масу буде мати азот об’ємом 30 л за нормальних умов?
Розв’язок.
Молярний об’єм газу за нормальних умов Vm = 22,4 л/моль. Розраховуємо кількість речовини молекулярного азоту:
                V (N2)          30
n (N2) = ---------- = ---------- = 1,34 моль.
                    Vm          22,4
Визначаємо масу азоту: m (N2) = M (N2) · n (N2)m (N2) = 28 ·1,34 = 37,52 г. 


Задача . Який об’єм буде займати за нормальних умов хлороводень масою 14,6 г?
Розв’язок.
Визначаємо кількість речовини хлороводню:
n(HCl) = m (HCl)/M (HCl)
n(HCl) = 14,6/36,5 = 0,4 моль
Розраховуємо об’єм хлороводню за нормальних умов:
        V (HCl)
Vm = ----------
         n (HCl)
V (HCl) = Vm · n (HCl)
V (HCl) =22,4 · 0,4 = 8,96 л.


Немає коментарів:

Дописати коментар